Skip to content Skip to navigation

Umjetna inteligencija u poslovanju i računalne igre u studijskim programima FOI-ja

Objavljeno: 01.06.2020

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu u skladu sa suvremenim trendovima kontinuirano radi na unaprjeđenju svojih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa. Prateći trendove, ali i suvremeno tržište rada, razvoj i unaprjeđenje FOI-jevih studijskih programa ide u smjeru novih modula i izbornosti koju će buduće generacije studenata moći ostvariti. Iskorakom u područja kao što su Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava, FOI ulazi u nova, inovativna i interdisciplinarna područja, a sve u skladu s potrebama IT tržišta i tvrtkama koje su kontinuirano naši partneri u procesu razvoja i izvođenja studijskih programa.

NAŠI PLANOVOVI, SMJEROVI RAZVOJA I IZAZOVI

FOI je već godinama međunarodno prepoznata visokoobrazovna institucija, koja se oduvijek isticala po interdisciplinarnosti, što znači da na jedinstven način u svojim studijskim programima povezuje znanja iz područja informatike, ekonomije i poslovanja. Cilj nam je da naši studenti budu dugoročno konkurentni na tržištu rada i da se mogu brzo prilagoditi razvoju tehnologije i novim trendovima u poslovanju. Želimo i dalje biti vodeći fakultet u Hrvatskoj te među prvih pet u regiji u obrazovanju i istraživanju, stoga smo vrlo brzo prihvatili nove izazove i uvodimo promjene kako bi se isticali po svojem inovativnom pristupu u učenju i poučavanju.

Gradimo odnos s našim alumni studentima i pratimo ih na tržištu rada, a podaci nam govore da naš studijski program Ekonomika poduzetništva vrlo uspješno priprema mlade studente za rad u organizacijama iz privatnog i javnog sektora, a pokazao se i kao odličan preduvjet za pokretanje vlastitog poduzetničkog pothvata. U prednost ih na tržištu stavljaju temeljna znanja koja dobiju iz ekonomskih disciplina, prava i informatike, kojima mogu unaprijediti poslovne procese i poslodavci to prepoznaju. Interdisciplinarnost njegujemo i na našem stručnom preddiplomskom studiju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju, nakon kojeg studenti vrlo brzo bilježe napredak u svojoj karijeri, uz uspješno balansiranje akademskih i poslovnih obaveza tijekom studija.

Naše studijske programe Informacijski sustavi i Poslovni sustavi kontinuirano usavršavamo sa željom da ih u potpunosti moderniziramo i prilagodimo suvremenom informatičaru u širem smislu te riječi. Prepoznatljivost FOI-ja je u interdisciplinarnosti, a područja koja FOI prepoznaje kao poslove budućnosti jesu:

Razvoj programskih sustava

Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za  primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Početkom drugog desetljeća novog milenija, informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije čitavog lanca vrijednosti, svih procesa proizvodnje, organizacije te upravljanja. Taj značajan trend u Europi nazivamo Industrijom 4.0, zbog implikacija na gospodarstvo i potencijala koji bi mogao ostvariti na proizvodne organizacije.

Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti. Područje je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu.

Umjetna inteligencija u poslovanju

Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i dr.. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova. Analitika velikih podataka / podatkovna znanost je relativno nova znanstvena i stručna disciplina koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina heterogenih i nestrukturiranih podataka s ciljem ekstrakcije informacija i znanja. Analitika "otkriva, interpretira i komunicira smislene obrasce u podacima" primjenjujući "statistiku, računalno programiranje i operacijska istraživanja" uz "vizualizaciju podataka".

Umreženi sustavi i računalne igre

Područje umreženih sustava je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu. U tom smislu predstavlja logičnu evoluciju postojeće paradigme informacijskih sustava. Obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.

Analiza i dizajn poslovnih sustava

Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti.

PO ČEMU SE FOI ISTIČE?

Inovativnost

Prije svega ističemo se po inovativnim načinima učenja i poučavanja. Bili smo jedan od prvih Fakulteta u Hrvatskoj koji je uveo stručnu praksu kao obveznu na diplomskoj razini studija te na preddiplomskom trogodišnjem stručnom studiju. Sada idemo korak dalje - želimo uvesti obveznu praksu u formi «job shadowinga» i na preddiplomski sveučilišni studij, što će našim studentima dati još veći obim praktičnog znanja i direktniji uvid u stvarne poslovne procese.

Kritičko razmišljanje i sposobnost rješavanja konkretnih problema

Učenje temeljeno na radu (engl. work-based learning) i učenje temeljeno na rješavanju problema (engl. problem-based learning) s naglaskom na razvoj kritičkog mišljenja studenata i sposobnost rješavanja konkretnih problema bit će vrlo važni u izvođenju preddiplomskog sveučilišnog studija. U našu nastavu uključen je veliki broj stručnjaka iz IT prakse, koji kroz intenzivne programe inkorporirane u nastavni proces prenose svoja znanja i iskustva našim studentima.

Spremnost u izvođenju online nastave

Važno je istaknuti i spremnost koju smo pokazali u brzoj i efikasnoj pripremi online nastave. FOI godinama radi na razvoju e-učenja i edukaciji nastavnika kao i na pripremi infrastrukture za e-učenje. Među vodećim smo visokoškolskim institucijama u provedbi e-učenja. Već 2008. godine izvodili smo više od 300 predmeta hibridno (kombinirana kontakt nastava i online nastave). Uspješni smo u izvođenju nastave online jer smo u kontinuitetu radili na strateškom planiranju i provođenju e-učenja, kao i kontinuiranoj nadogradnji vlastite online infrastrukture, a od sljedeće akademske godine očekujemo pilot izvođenje većeg broja predmeta online i u redovnim uvjetima.

Digitalna i socijalna transformacija

Današnje vrijeme je vrijeme intenzivnih promjena. FOI stoga kontinuirano promišlja o budućnosti obrazovanja naših informatičara kako bismo odgovorili na sve izazove informacijskih znanosti koje pokazuju nevjerojatno bogatstvo raznih specijalizacija, područja primjene i utjecaja na društvo. FOI je duboko uronjen u procese promjena, kontinuirano inovira pristupe u učenju i poučavanju i razvija se, kako bi novim generacijama informatičara dao znanja potrebna tržištu rada sada i u budućnosti.

Ponosni smo da time doprinosimo razvoju struke i razvoju gospodarstva, jer čvrsto vjerujemo da je IT sektor glavni pokretač hrvatskog gospodarstva i da se prema njemu tako treba i ponašati. U cijelom tom procesu nije važna samo digitalna transformacija već i socijalna transformacija, koja se može postići isključivo uz konkretnu suradnju vlade, obrazovnog sektora i gospodarstva.

Na visokoobrazovnim institucijama velika je društvena uloga, jer obrazovati danas više ne znači samo pružiti nekome formalno obrazovanje i prenijeti mu teorijsko znanje. Uloga obrazovnih institucija danas nosi mnogo veće odgovornosti, a najvažnije u tom procesu je postaviti preduvjete za stjecanje i unapređivanje kompetencija pojedinaca za osobne, društvene i profesionalne promjene. FOI ovdje vidi svoju ključnu ulogu u društvenom djelovanju, što je i jedan od temeljnih stupova akademskog djelovanja.
 

Sve informacije o UPISIMA 2020 pronađite OVDJE.