Skip to content Skip to navigation

Sve što trebate znati o revidiranom studijskom programu Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP)

Objavljeno: 24.03.2022

Pored prijediplomskih sveučilišnih trogodišnjih studija Informacijski i poslovni sustavi (IPS) te Ekonomika poduzetništva (EP), srednjoškolci i svi oni koji ove godine uspješno polože ispite državne mature mogu upisati i prijediplomski stručni studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP). Naime, od prošle akademske godine, studij koji je nosio naziv Primjena informacijske tehnologije u poslovanju je revidiran i moderniziran, stoga sada nosi gore spomenuti novi naziv ITDP. Što je novo, koji se predmeti izvode i gdje potražiti sve ključne informacije za upis, pročitajte u nastavku…

Stručni studij Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) traje tri godine, ima šest semestara tijekom kojih osposobljava studente za rad na poslovima koji uključuju primjenu, uvođenje i unaprjeđenje poslovanja korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija. Nastava se, osim u Varaždinu, održava i u studijskim centrima u Križevcima, Sisku i Zaboku. Nakon završetka studija studenti stječu naziv stručni prvostupnik/prvostupnica primijenjene informatike.

Što je postignuto revizijom/modernizacijom studija?

Procesom revizije, a prateći trendove i suvremeno tržište rada, na studijskom programu Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP), od akademske godine 2021./2022. napravljen je iskorak u dva nova područja, odnosno smjera: Razvoj aplikacija te Informatička podrška poslovanju. Revidirani studijski program Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja (ITDP) na prvoj godini studija studentima omogućava polaganje iste grupe obaveznih predmeta, dok im se na drugoj godini omogućava izbor jednog od ponuđenih smjerova. Na drugoj godini studija pruža se znatno veći broj zajedničkih izbornih predmeta, a na trećoj godini studija postoji veliki broj izbornih predmeta koji su predviđeni za pojedini smjer. Većina izbornih predmeta (zajednički i za smjerove) posebno su usmjereni na praktične vještine iz područja informacijsko-komunikacijskih tehnologija (IKT).

Razvoj aplikacija

Razvoj aplikacija stvara temeljnu podlogu za primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Razumijevanjem principa i iskustvom u razvoju aplikacija na tri najvažnije platforme (Windows, web i mobilne) studenti će biti spremni za potrebe tržišta rada u području IKT te će se lako uključiti u timove koji razvijaju aplikacije u različitim domenama. Svoju specijalizaciju mogu produbiti odabirom svog skupa izbornih predmeta, posebno u trećoj godini kada se odabiru izborni predmeti smjera (npr. Uvod u računalne igre, Administracija poslužitelja, Internet stvari, Računarstvo u oblaku).

Informatička podrška poslovanju

Za uspješnu primjenu informacijsko komunikacijskih tehnologija (IKT) u poslovnom okruženju potrebno je osigurati efikasno komuniciranje kojim će se olakšati uvođenje i primjena programske podrške u poslovanju, pripremiti potrebni elementi za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka i rješavanje problema u domeni poslovanja, a sve u cilju podizanja razine digitalne transformacije poslovnih subjekata. Svoju specijalizaciju mogu produbiti odabirom svog skupa izbornih predmeta, posebno u trećoj godini kada se odabiru izborni predmeti smjera (npr. Primjena CMS u poslovanju, Osnove IT menadžmenta, Poslovni rizici, Primjena umjetne inteligencije u poslovanju).

Koja znanja i vještine stječem nakon završetka ITDP-a? 

Polaznici studija postizanjem ishoda učenja kroz proces studiranja stječu sljedeće kompetencije:

  • poznavanje i razumijevanje temeljnih disciplina poput odabrana područja matematike, ekonomije te stranih jezika kao podloge za usvajanje potrebnih stručnih znanja;
  • poznavanje i razumijevanje pojedinih ekonomskih metoda, metoda upravljanja organizacijom te metoda razvoja informacijskih sustava;
  • poznavanje i razumijevanje životnog ciklusa proizvoda, usluge, kao i životnog ciklusa razvoja informacijskog sustava;
  • razumijevanje i primjena temeljnih metoda razvoja informacijskih sustava u području modeliranja i izgradnje jednostavnih programskih rješenja (baza podataka i programskih aplikacija);
  • poznavanje i sposobnost primjene metoda u razvoju programske potpore za jednostavne organizacijske procese na razini izvođenja;
  • poznavanje i sposobnost sudjelovanja u izgradnji dokumentacije informacijskih sustava (održavanje i zaštita).

Koje se predmeti izvode na ITDP-u?

Popis predmeta koji se izvode na ITDP-u pogledajte ovdje.

Koliko studenata se može upisati u pojedinom gradu na ITDP i koje predmete moram položiti?

Sve informacije oko broja upisnika te uvjeta i postupka upisa pogledajte ovdje.

Kako do predmeta na ITDP-u u aplikaciji 'FOI nastava'?

Kako biste bili sigurni da pregledavate predmete koji se odnose na novi studij ITDP (a ne PITUP) u aplikaciji FOI nastava, važno je u drop-down izborniku odabrati naziv studija Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja 1.3 (ITDP). Svi studenti koji još studiraju prema starom programu odabiru opciju Primjena informacijske tehnologije u poslovanju 1.2 (PITUP).

Gdje i kada mogu dobiti više informacija o studiju i upisima?

Više informacija svi zainteresirani mogu dobiti na referada@foi.unizg.hr.