Skip to content Skip to navigation

FOI od jeseni izvodi revidirani studijski program 'Informacijski i poslovni sustavi'

Objavljeno: 20.07.2020

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, je u petak, 17. srpnja 2020. izdalo Potvrdu kojom se Fakultetu organizacije i informatike potvrđuje izmjena i dopuna naziva revidiranog studijskog programa preddiplomskog sveučilišnog studija 'Informacijski sustavi', i to na način da novi naziv sada glasi preddiplomski sveučilišni studij 'Informacijski i poslovni sustavi Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu'.

Isti je upisan u Upisnik studijskih programa pri nadležnom Ministarstvu, i to temeljem Odluke o prihvaćanju većih izmjena i dopuna spomenutog preddiplomskog sveučilišnog studijskog programa Informacijski sustavi, koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu na 11. sjednici održanoj 14. srpnja 2020. godine.

Proces revizije na FOI-ju je započeo prije nekoliko godina i predstavlja jednu od značajnijih promjena u pojedinom studijskom programu koji će, prateći trendove i suvremeno tržište rada, od jeseni 2020. označiti temeljni iskorak u nova, inovativna i interdisciplinarna područja.

Studijski program i dalje se izvodi u trajanju od tri godine i njegovim se završetkom stječe 180 ECTS bodova te akademski naziv prvostupnik /prvostupnica informatike. Ipak, procesom revizije program od jeseni ove godine donosi mnoge novine, koje će oplemeniti studijski program iskorakom u ova četiri nova područja, odnosno modula: Razvoj programskih sustava, Umjetna inteligencija u poslovanju, Umreženi sustavi i računalne igre te Analiza i dizajn poslovnih sustava.

Na ljetnom upisnom roku, koji na FOI-ju započinje u četvrtak, 23. srpnja u 08:00 sati i traje do ponedjeljka, 27. srpnja 2020. u 12:00 sati, budući studenti (brucoši) koji upisuju prvu godinu studija na preddiplomskoj razini upisivat će ovaj studijski program po novom revidiranom modelu. Drugim riječima, studenti viših godina preddiplomskog studija informatičkog smjera (Informacijski sustavi i Poslovni sustavi) nastavljaju studirati prema 'starom' planu i programu.

Revidirani studijski program Informacijski i poslovni sustavi na prvoj i drugoj godini studija studentima omogućava polaganje iste grupe obaveznih predmeta, dok im se na trećoj godini omogućavaju nove izbornosti, odnosno nove četiri grupe izbornih predmeta, usklađenih s ovim modulima:

Razvoj programskih sustava

Razvoj programskih sustava je važna disciplina vezana uz razvoj informacijskih sustava i stvara temeljnu podlogu za  primjenu informacijske tehnologije u okviru suvremenih organizacija. Informatizacija organizacija na globalnoj razini dobila je nezaustavljiv zamah u području digitalizacije, što u Europi nazivamo Industrijom 4.0. Primjena i integracija navedenih koncepata i tehnologija u informacijske sustave zahtijeva temeljite promjene u načinu promišljanja o dizajnu organizacijskih struktura i lanca vrijednosti. Područje je značajno za FOI jer ima poslovnu, organizacijsku i informatičku komponentu.

Umjetna inteligencija u poslovanju

Umjetnu inteligenciju čine strojno učenje, vizualizacija podataka i znanja, automatsko zaključivanje, robotika, inteligentni agenti i dr. Strojno učenje omogućuje organizacijama nove poslovne modele i optimizaciju poslovnih procesa pritom potičući kreativan angažman zaposlenika i povećanje zadovoljstva korisnika. Povezana je i s analitikom podatkovnih skupova – relativno novom znanstvenom i stručnom disciplinom koja obuhvaća široko područje primjene računala u analizi velikih količina podataka.

Umreženi sustavi i računalne igre

Područje umreženih sustava obuhvaća četiri komponente: kiber-fizički sustavi, Internet stvari, Internet usluga i pametne tvornice. Sve četiri snažno će utjecati na organizacije, poslovne procese te način poslovanja, što implicira potrebu za sve većim brojem obrazovanih stručnjaka u tom području. Računalne igre su isto tako značajan smjer razvoja informatike koja povezuje brojne discipline, a to sve zajedno predstavlja velik interes kod mlađih generacija studenata.

Analiza i dizajn poslovnih sustava

Jedno od ključnih područja djelovanja Fakulteta organizacije i informatike je istraživanje razvoja informacijskih sustava te interakcije poslovnih procesa i informacijske tehnologije. To je povijesna uporišna točka razvoja FOI-ja. Industrija 4.0 uz prateće discipline je od izuzetnog značaja za Fakultet jer objedinjuje interakciju organizacije te informacijske i komunikacijske tehnologije u uvjetima potpune umreženosti.

Cijeli popis predmeta za revidirani studijskih program Informacijski i poslovni sustavi možete vidjeti ovdje.

Ovakvi iskoraci u nova interdisciplinarna područja, FOI već godinama čini međunarodno prepoznatom visokoobrazovnom institucijom, koja se oduvijek isticala po interdisciplinarnosti, inovacijama i suvremenim znanstvenim dosezima u razvoju informacijske znanosti. Cilj ovakvih procesa revizije, kroz koje će u skorije vrijeme proći i drugi studijski programi FOI-ja, jest osigurati moderno, suvremeno i što kvalitetnije obrazovanje za sve studente, koji će po njihovom završetku moći biti dugoročno konkurentni na tržištu rada i moći će se brzo prilagoditi razvoju tehnologije i novim trendovima u poslovanju.

ZAŠTO ODABRATI FOI? SAZNAJ OVDJE.