Skip to content Skip to navigation

Time 4 Science: Odrednice kvalitete života i dobrobiti: što nam govore istraživanja u Hrvatskoj

Objavljeno: 15.12.2020

Poštovane kolegice i kolege, posljednje ovogodišnje Time 4 Science predavanje održala je prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec na temu "Odrednice kvalitete života i dobrobiti: što nam govore istraživanja u Hrvatskoj", i to 15. prosinca 2020. godine u 12:00 sati putem BBB-a.

O autorici

Prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec znanstvena je savjetnica u trajnom zvanju na Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar u Zagrebu. Kao redovita profesorica u trajnom zvanju, predaje kolegije iz područja razvojne psihologije i psihologije obrazovanja na više fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Glavna je urednica časopisa Društvena istraživanja. U znanstvenom radu se, između ostalog, bavi istraživanjem kvalitete života i dobrobiti odraslih, o čemu će i pričati na predavanju.