Skip to content Skip to navigation

Održano predavanje na temu “Studenti s invaliditetom i o njima”

Objavljeno: 14.05.2018

U utorak, 08. svibnja 2018. u sklopu projekta Time 4 Science, u Vijećnici Fakulteta organizacije i informatike održano je predavanje na temu “Studenti s invaliditetom i o njima”.

Predavanje je održala prof. dr. sc. Leila Kiš-Glavaš sa Odsjeka za inkluzivnu edukaciju i rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Predavanje je obuhvatilo kratak pregled aktualnog stanja potpore studentima s invaliditetom u visokom obrazovanju u Republici Hrvatskoj te je prezentiran pregled istraživanja o i sa studentima s invaliditetom u RH a posebice na Sveučilištu u Zagrebu.

Hvala svim organizatorima i sudionicima predavanja.