Skip to content Skip to navigation

Produljen je rok za prijavu na Erasmus+ stručnu praksu u 2019./20.

Sveučilište u Zagrebu je zbog raspoloživosti financijskih sredstava produžilo rok za prijavu na 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse u 2019./20.

Novi rok za online prijave i dostavu prijavne dokumentacije: 17. lipnja 2019.

Najraniji mogući polazak na mobilnost:

  • Za studente koji su se prijavili do 31.5.2019. najraniji polazak moguć je od 8. srpnja 2019.
  • Za studente koji su se prijavili nakon 31.5.2019. najraniji polazak moguć je najranije od 1. kolovoza 2019. (Ovo se odnosi na sve studente čija prijavna dokumentacija bude zaprimljena nakon 31.5.2019., neovisno o datumu online prijave.)

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2020.

Sve informacije objavljene su na mrežnim stranicama Sveučilišta u Zagrebu.

U slučaju dodatnih pitanja, javite se Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (international@foi.hr ili osobno – FOI 1, soba 56, 1. kat).