Skip to content Skip to navigation

Produljen je rok za prijavu na Erasmus+ stručnu praksu u 2018./19.

Objavljeno: 30.05.2018

Sveučilište u Zagrebu je zbog raspoloživosti financijskih sredstava, produžilo rok za prijavu na 1. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse u  2018./19.

NOVI rok za online prijave i dostavu prijavne dokumentacije: 20.6.2018.

Najraniji mogući polazak na mobilnost:

  • Za studente koji su se prijavili do 30.5. najraniji polazak moguć je od 2. srpnja 2018.
  • Za studente koji se prijave na natječaj nakon 30.5.2018. najraniji polazak moguć je od 30. srpnja 2018. (Ovo se odnosi na sve studente čija prijavna dokumentacija bude zaprimljena nakon 30.5.2018., neovisno o datumu online prijave.)

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2019.

Sve informacije objavljene su na mrežnim stranicama Sveučilišta.

U slučaju dodatnih pitanja, kontaktirajte Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja (international@foi.hr).