Skip to content Skip to navigation

Objavljen je natječaj za odlazak na Erasmus+ stručnu praksu u inozemstvu u razdoblju od siječnja 2020. do srpnja 2020.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse Erasmus+ za akademsku godinu 2019./20. Drugi krug natječaja namjenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele započeti u razdoblju od 15. siječnja do 31. srpnja 2020. godine. Rok za prijavu je 29.11.2019. godine.

Sveučilište u Zagrebu objavilo je 2. krug Natječaja za mobilnost studenata u svrhu Erasmus+ stručne prakse za akademsku godinu 2019./20. Drugi krug natječaja namjenjen je studentima koji sa stručnom praksom žele započeti u razdoblju od 15. siječnja do 31. srpnja 2019. godine.

Završetak mobilnosti je najkasnije 30. rujna 2020.

Rok za online prijave: 29. studetnog 2019. u 12:00 h (u podne)

Rok za fizičku dostavu prijavne dokumentacije: 29. studenog 2019. do kraja radnog dana

Poveznica na Natječaj na stranicama Sveučilišta u Zagrebu: NATJEČAJ

Student stručnu praksu u inozemstvu pronalazi sam ili uz pomoć Ureda za međunarodnu suradnju FOI-ja ili nastavnika. Praksa može trajati od 2 do 12 mjeseci. Praksu je moguće odrađivati u zemljama EU + Island, Norveška, Lihtenštajn, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska. Više informacija možete pročitati i na prezentaciji nedavno održanoj u sklopu Info tribine za Erasmus+ stručnu praksu.

Potičemo zainteresirane studente FOI-ja da temeljito pročitaju tekst Natječaja, a za sva dodatna pitanja javite se osobno ili e-mailom na international@foi.hr.

Ured za međunarodnu suradnju

  • FOI1, 1. kat, kabinet broj 56

   

Obavljanje stručne prakse u inozemstvu odlična prilika za profesionalno i osobno usavršavanje te vrijedna referenca prilikom zapošljavanja.