Skip to content Skip to navigation

Predmeti na diplomskim studijima koji se neće izvoditi u zimskom semestru ak. godine 2019./20.

Objavljeno: 27.09.2019

Poštovane kolegice i kolege, temeljem broja upisanih studenata, a sukladno važećim pravilnicima (8 upisanih studenata za DS INF i DS EP) u nastavku pročitajte koji su to izborni predmeti na kojima se u zimskom semestru akademske godine 2019./20. nastava neće izvoditi.

Izborni predmeti na kojima se u zimskom semestru akademske godine 2019./20. nastava neće izvoditi su:

Diplomski studij Informatike

  • Organizacijska teorija,
  • Nenasilno rješavanje sukoba,
  • Računalna grafika.

Diplomski studij Ekonomika poduzetništva

  • Statistička analiza podataka.

Nastava na obaveznim predmetima diplomskog studija „Informatika u obrazovanju“: Didaktika 1, Opća pedagogija, Osnove opće i razvojne psihologije, Metodika nastave informatike 2, Psihologija razrednog odjeljenja izvodit će se u 50%-tnom opsegu.

Svi studenti koji su upisali navedene predmete moraju ispisati ili zamijeniti pojedini kolegij na način da popunjenu Zamolbu za promjenu upisanih kolegija predaju u studentsku skriptarnicu najkasnije do 11. listopada 2019. godine.