Skip to content Skip to navigation

Popis izbornih predmeta na kojima se neće izvoditi nastava u ljetnom semestru 2019./2020.

Objavljeno: 25.02.2020

Poštovane kolegice i kolege, temeljem broja upisanih studenata, a sukladno važećim pravilnicima o sveučilišnim studijima, u nastavku pročitajte na kojim se izbornim predmetima nastava u ljetnom semestru akademske godine 2019./20. na sveučilišnim preddiplomskim studijima neće izvoditi.

Na temelju broja upisanih studenata po predmetima, a sukladno važećim pravilnicima o sveučilišnim studijima (15 upisanih studenata za PDS IPS i PDS EP te 8 upisanih studenata za DS INF i DS EP), izborni predmeti na kojima se u ljetnom semestru akademske godine 2019./2020. nastava neće izvoditi su:

 • PDS IPS
  • Poslovni njemački jezik 2
  • Napredne formalne metode
  • Vođenje projekata
 • PDS EP
  • Elektroničko poslovanje
 • DS EP
  • Društvene inovacije

Nastava na obaveznom predmetu preddiplomskog studija Informacijski/Poslovni sustavi Njemački jezik 2 izvodit će se u 50%-tnom opsegu.
Nastava na obaveznim predmetima diplomskog studija Informatika u obrazovanju: Didaktika 2, Metodika nastave informatike 1 te Psihologija učenja i poučavanja izvodit će se u 50%-tnom opsegu.

Svi studenti koji su upisali navedene predmete moraju ispisati ili zamijeniti pojedini kolegij na način da popunjenu Zamolbu za promjenu upisanih predmeta predaju u studentsku skriptarnicu najkasnije s rokom 6. ožujka 2020. za preddiplomski studij i 13. ožujka 2020. za diplomski studij.