Skip to content Skip to navigation

Popis izbornih predmeta na kojima se neće izvoditi nastava u zimskom semestru 2019./2020.

Objavljeno: 20.09.2019

Poštovane kolegice i kolege, temeljem broja upisanih studenata, a sukladno važećim pravilnicima o sveučilišnim studijima, u nastavku pročitajte na kojim se izbornim predmetima nastava u zimskom semestru akademske godine 2019./20. na sveučilišnim preddiplomskim studijima neće izvoditi.

Temeljem broja upisanih studenata, a sukladno važećim pravilnicima o sveučilišnim studijima (15 studenata za PDS IPS i PDS EP), izborni predmeti na kojima se u zimskom semestru akademske godine 2019./20. na sveučilišnim preddiplomskim studijima nastava neće izvoditi su:

Preddiplomski sveučilišni studij Informacijski i poslovni sustavi

  • Poslovni njemački jezik 1,
  • Engleski jezik za menadžere,
  • Njemački jezik za menadžere,
  • Sustavi temeljeni na znanju.

Preddiplomski sveučilišni studij Ekonomika poduzetništva

  • Informacijski sustavi proizvodnje,
  • Poslovni njemački jezik 3,
  • Upravljanje kvalitetom.

Svi studenti koji su upisali navedene predmete moraju ispisati ili zamijeniti pojedini kolegij na način da popunjenu Zamolbu za promjenu upisanih kolegija predaju u studentsku skriptarnicu najkasnije do 4. listopada 2019. godine.