Skip to content Skip to navigation

Pozvano predavanje Luke Porobija na temu cybersec regulatornog okvira EU i RH

Pozvano predavanje na kolegiju Sigurnost informacijskih sustava, danas će na FOI 2 (dvorana 1) s početkom u 12:15 sati održati Luka Porobija, partner u Porobija & Špoljarić d.o.o. Porobija je odvjetnik specijaliziran za IT & TMT, s višegodišnjim iskustvom rada s klijentima iz vertikale IT/TMT sektora (infrastruktura, hardver, softver). Kroz radu u IT/TMT sektoru susretao se s problematikom kibernetičke sigurnosti kao sastavnim elementom poslovanja u tehnološkom sektoru, te je savjetovao klijente kako upravljati pravnim rizicima povezanim sa sigurnosnim incidentima.

Na predavanju će se predočiti trenutačni cybersec regulatorni okvir EU i RH, kao i najavljenu buduću regulaciju od strane EU i povezane kontroverze. Osvrnuti će se i na na pitanja cybersec i infosec standarda i certifikacije vezane uz buduće obveze koje će s tog aspekta zahvatiti skoro cjelokupni IT/TMT sektor.