Skip to content Skip to navigation

Poslovanje u digitalnom okruženju

Dva studenta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (1 informatičar i 1 ekonomist) imaju mogućnost sudjelovanja u Proljetnoj školi „Poslovanje u digitalnom okruženju“ koja se održava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Poštovane kolegice i kolege studenti,

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu dobio je mogućnost uključivanja dvoje studenata (1 informatičar, 1 ekonomist) u Proljetnu školu koja se održava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu. Proljetna škola pod nazivom „Poslovanje u digitalnom okruženju“ održat će se u razdoblju od 09. do 13. travnja 2012. Za sve studente koji su zainteresirani za ovu Proljetnu školu, raspisan je

NATJEČAJ

 Za Proljetnu školu „Poslovanje u digitalnom okruženju“, Beograd

 

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti na hrvatskom jeziku:

  • Kratak životopis studenta s naznačenim prosjekom ocjena
  • Motivacijsko pismo (100-150 riječi)
  • Potpisana izjava o suglasnoti za snošenje dijela troškova
  • Prijavu molimo dostaviti putem na e-mail izabela.oletic@foi.hr (Izabela Oletić) najkasnije do 01. travnja 2012., s naznakom „Za natječaj Proljetna škola“.

    Svi troškovi će biti pokriveni.

    Za dodatne informacije možete se obratiti Izabeli Oletić, mag. polit.: izabela.oletic@foi.hr ili doc.dr.sc. Nini Begičević Ređep (nina.begicevic@foi.hr) ili doc.dr.sc. Marini Klačmer Čalopa (marina.klacmer@foi.hr) i pogledati na stranicama Fakulteta organizacionih nauka: http://www.international.fon.rs/?p=845&lang=sr