Skip to content Skip to navigation

Natječaj za Proljetnu školu

Studenti diplomskog studija Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (1 s informatičkih smjerova i 1 s Ekonomike poduzetništva) imaju mogućnost sudjelovanja u međunarodnoj proljetnoj školi Cross Media Marketing – When Marketing meets IT koja se u travnju održava na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu.

Poštovane kolegice i kolege studenti,

Dvoje studenata diplomskog studija Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu (1 student/ica s informatičkih smjerova i 1 student/ica s Ekonomike poduzetništva) i ove godine imaju priliku sudjelovati u trećoj međunarodnoj proljetnoj školi Cross Media Marketing – When Marketing meets IT koja će se održati u razdoblju od 15. do 19. travnja 2013. godine na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu (http://www.fon.bg.ac.rs/)

Za sve studente koji su zainteresirani za ovu Proljetnu školu, raspisan je

NATJEČAJ

za proljetnu školu Cross Media Marketing – When Marketing meets IT 

Za prijavu su potrebni sljedeći dokumenti (na engleskom jeziku):

 • Kratak životopis studenta u Europass formatu na engleskom jeziku i s fotografijom;
 • Motivacijsko pismo na engleskom jeziku;
 • Potpisana izjava o suglasnosti za snošenje dijela troškova sukladno naputcima navedenima na kraju ovog natječaja.
 • Prijavu molimo dostaviti u Dekanat FOI-a osobno ili putem pošte najkasnije do 20. ožujka 2013., s naznakom „ Za natječaj Proljetna škola u Beogradu 2013.“.

  Sudionici Proljetne škole imat će se prilike upoznati s konceptima Cross Media marketinga. Naučit će kako iskoristiti pogodnosti individualiziranog pristupa klijentima u vrijeme digitalne revolucije, koja je omogućila stvaranje novog profila bolje informirnanih klijenata. Klijenti imaju velika očekivanja, pa ih je teško zadržati, a još je teže pridobiti nove. Sudionici će svladati kako integrirati tradicionalni i digitalni marketing, odnosno marketing i IT, kao odgovor na nove tržišne zahtjeve.

  Uz studente Fakulteta organizacionih  nauka I Fakulteta organizacije i informatike, sudjelovat će i studenti Sveučilišta primijenjenih znanosti izMünchenaSveučilišta u Ljubljani, Sveučilišta u Mariboru, Sveučilišta Vitez iz Travnika, Sveučilišta Sv. Kliment Ohridski iz Bitolja i Sveučilišta Korvinus iz Budimpešte.

  Troškovi sudjelovanja, smještaja i prehrane bit će pokriveni iz sredstava Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Troškove puta (autobusna ili željeznička karta) pokrit će Fakultet organizacije i informatike.

  Dodatne troškove studenti će snositi sami (npr. džeparac, kava, dodatni novac za hranu itd.).

  Za više informacija možete se obratiti Izabeli Oletić, mag. pol. na e-mail izabela.oletic@foi.hr ili u Uredu za međunarodnu suradnju osobno (I. kat, Dekanat).