Skip to content Skip to navigation

Otvoren je natječaj za sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu (BIP) u Rumunjskoj

Objavljeno: 14.03.2023

Otvoren je natječaj za prijavu na Erasmus+ kombinirani (blended) intezivni program (BIP) pod nazivom “BEST – Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvan” kojeg organizira partnersko sveučilište iz Rumunjske. Fizički dio održat će se u gradu Târgu Mureș, u Transilvaniji, Rumunjska, u srpnju 2023., a može sudjelovati 5-ero studenata i 2-oje nastavnika s FOI-ja. Rok za prijavu je 20. ožujka 2023.

Pozivamo zainteresirane studente da se prijave na Erasmus+ kombinirani intenzivni program (BIP) pod nazivom “BEST – Boost your Entrepreneurship Skills in Transylvan”. Cilj ovog BIP-a je razvoj poduzetničkih vještina studenata i ponašanja usmjerenog na inovacije, ali i razmjenu, znanja i kulture u interdisciplinarnim i međunarodnim timovima u svrhu pripreme i modeliranja poduzetničkih projekata (start-upova/spinn-offova).

Program se održava kao kombinacija on-line (u tjednu od 3. do 7. srpnja te od 17. do 19. srpnja 2023. godine) i on-site nastave (od 9. do 16. srpnja 2023.) u gradu Târgu Mureș (Rumunjska) na Sveučilištu medicine, farmacije, znanosti i tehnologije George Emil Palade.  U programu može sudjelovati 5-ero studenata/studentica svih godina i smjerova studija te 2-oje nastavnika/ice s FOI-ja, koji će za odlazak u Rumunjsku dobiti financijsku potporu iz programa Erasmus+ (studenti u iznosu od 70 EUR/dnevno).

Za uspješno završenje programa studenti će dobiti 3 ECTS-a, koji će im biti upisani u ISVU kao dodatni bodovi izvan obaveznih na studijskom programu.

Zainteresirani studenti mogu se prijaviti ovdje. U prijavi je, osim osnovnih informacija o sebi, potrebno napisati kratku motivaciju za sudjelovanje (do 350 riječi). Prijavljeni studenti će za sudjelovanje biti odabrani temeljem kriterija za rangiranje studenata prijavljenih na Erasmus+ BIP.

Zainteresirane nastavnike molimo da se jave direktno Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja.

Rok za prijavu je 20. ožujka 2023.

Za više informacija studenti se mogu javiti Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (FOI 1, 1. kat, kabinet 41), mailom na international@foi.unizg.hr ili porukom na društvene mreže FOI International. 

Erasmus+ kombinirani (blended) intenzivni programi (BIP) su nova vrsta aktivnosti unutar programa Erasmus+ za razdoblje 2021.-2028. u kojima se primjenjuju inovativni načini učenja i poučavanja. Tijekom kombiniranih intenzivnih programa skupine studenata ili članova osoblja (kao polaznici programa u statusu „learners“) obavljaju kratkoročnu fizičku mobilnost u inozemstvu u kombinaciji s obveznom virtualnom komponentom, koja omogućuje suradničko učenje i timski rad putem interneta. Za studente i (ne)nastavno osoblje koje odlazi na fizičku mobilnost u drugu zemlju osigurana je financijska potpora iz programa Erasmus+.

Više informacija o Erasmus+ BIP-ovima potražite ovdje.