Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave u ljetnom semestru ak. godine 2019./2020.

Objavljeno: 24.02.2020

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te za stručni studij PITUP Varaždin.

Raspored se prikazuje tjedno za odabrani studij, godinu studija i grupu. Budući da su upisi u još u tijeku, grupe će biti definirane najkasnije do početka nastave. Termini laboratorijskih vježbi su objavljeni zasebno.

Raspored nastave objavljen je u aplikaciji Nastava.

Nastava na sveučilišnim preddiplomskim studijima počinje u ponedjeljak 24. veljače 2020. godine, a na stručnom studiju PITUP i sveučilišnim diplomskim studijima u ponedjeljak 2. ožujka 2020. godine.