Skip to content Skip to navigation

Objavljeni su preliminarni rasporedi nastave

Objavljeno: 13.09.2017

Objavljeni su preliminarni rasporedi za preddiplomske i diplomske sveučilišne studije te za stručni studij PITUP Varaždin.

Raspored se prikazuje tjedno za odabrani studij, godinu studija i grupu. Studenti mogu provjeriti pripadnost grupi odabirom opcije Objašnjenje grupa. Pošto su upisi u još u tijeku, grupe će biti definirane najkasnije do 22. rujna 2017. godine

Raspored ne uključuje termine laboratorijskih vježbi - termine studenti dogovaraju s predmetnim nastavnicima u početnom tjednu nastave.

Raspored za PITUP centre (Križevci, Sisak, Zabok) bit će objavljeni naknadno.

Raspored nastave objavljen je u aplikaciji Nastava.

Nastava na sveučilišnim preddiplomski i diplomskim studijima počinje u ponedjeljak 25. rujna 2017., a na stručnom studiju PITUP u ponedjeljak 2. listopada 2017. godine.