Skip to content Skip to navigation

Objavljen je natječaj za stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj u 2018./19.

Sveučilište u Zagrebu raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u ŠVICARSKOJ za RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) u okviru Erasmus+ programa Ključne aktivnosti 1 (KA107) za razdoblje mobilnosti od 1. veljače do 30. rujna 2019.

Natječaj je ograničenog karaktera s obzirom na VRSTU PRAKSE - RAZVOJ DIGITALNIH VJEŠTINA (tzv. „TRAINEESHIP IN DIGITAL SKILLS”) i zemlju u kojoj se obavlja praksa: isključivo ŠVICARSKA.

Link na Natječaj.
 

Stručna praksa smatra se „stručnom praksom u području digitalnih vještina” ako student sudjeluje u jednoj ili više sljedećih aktivnosti: digitalnom marketingu (npr. upravljanje društvenim medijima, analiza weba); digitalnom grafičkom, mehaničkom ili arhitektonskom dizajnu; razvoju aplikacija, softvera, skripti ili web-mjesta; instalaciji i održavanju sustava i mreža IT-a te upravljanju njima; kibernetičkoj sigurnosti; analizi podataka, ciljanom pretraživanju podataka i prikazivanju podataka; programiranju i osposobljavanju robota te primjeni umjetne inteligencije. Opća korisnička podrška, ispunjenje narudžbi, unos podataka ili uredski poslovi ne pripadaju u tu kategoriju.

Odlazak na stručnu praksu u Švicarskoj za razvoj digitalnih odlazak u okviru KA107 NIJE moguć nedavno diplomiranim studentima (kao što je to slučaj u Erasmus+ KA103 projektu za prakse u zemljama Europske Unije).

Natječaj je namijenjen isključivo studentima Sveučilišta u Zagrebu čiji je fakultet prijavu ovu aktivnost kao prihvatljivu za svoje studente. Riječ je o sljedećih šest (6) fakulteta:

  • Arhitektonski fakultet
  • Fakultet elektrotehnike i računarstva
  • Fakultet organizacije i informatike Varaždin*
  • Fakultet prometnih znanosti
  • Filozofski fakultet: samo studenti 2 odsjeka:
  • Odsjek za lingvistiku,
  • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti,
  • Geodetski fakultet.

*Ovisno o vlastitim interesima, na Natječaj bi se mogli prijaviti studenti svih smjerova FOI-ja (osobito diplomskih) – IPI, OPS, BPBZ, EP.

Rok za online prijave: 14. prosinca 2018. u 12 sati.

Rok za dostavu prijavne dokumentacije: 14. prosinca 2018.

Napomena: Postoji mogućnost ranijeg zatvaranja natječaja / ili samo zatvaranja online prijava, ovisno o broju zaprimljenih prijava i ranijeg ispunjenja kvote / predviđenih financijskih sredstava. Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na web stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Planirana objava rezultata Natječaja jest do kraja prosinca 2018.

Financijska potpora: put: 275 EUR, mjesečna potpora: 700 EUR

Za sve ostale informacije molimo da proučite Natječaj i javite se Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (international@foi.hr, FOI 1, 1.kat, kabinet 54, tel: 042 390 826).