Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Alen Lovrenčić

Objavljeno: 16.05.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – trajno zvanje (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje, algoritme i fizičko oblikovanje baza podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Alen Lovrenčić.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 
 OBAVIJEST
 
Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – trajno zvanje (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz programiranje, algoritme I fizičko oblikovanje baza podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 15. svibnja 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr. sc. Alen Lovrenčić.
 
 
                                                                                                                                                       D E K A N:
                                                                                                                                          Prof. dr. sc. Neven Vrček