Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata – dr. sc. Sandra Lovrenčić

Objavljeno: 29.11.2018

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze znanja, upravljanje znanjem i formalne metode na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Sandra Lovrenčić.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

 

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (prvi izbor) (m/ž) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze znanja, upravljanje znanjem i formalne metode na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 27. studenoga 2018. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Sandra Lovrenčić.

 

                                                                                                                                             D E K A N:

                                                                                                                               Prof. dr. sc. Neven Vrček, v. r.