Skip to content Skip to navigation

Objava natječaja

Objavljeno: 08.03.2018

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora na katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta na Katedri za razvoj informacijskih sustava i za izbor dva suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta na Katedri za organizaciju.

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet organizacije i informatike
Varaždin

raspisuje

 

N A T J E Č A J

 

za izbor

  1. izbor nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora (trajno zvanje) u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanu uz programiranje, algoritme i fizičko oblikovanje baza podataka na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti
  2. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za razvoj informacijskih sustava
  3. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje ekonomija na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za organizaciju
  4. jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti ili iz područja društvenih znanosti polje ekonomija na određeno vrijeme za razdoblje trajanja projekta “Razvoj inovativne platforme za digitalnu transformaciju poduzeća” na Katedri za organizaciju

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkom 1.dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Prijavi na natječaj pristupnici pod točkama  2. – 4. dužni su priložiti: životopis s podacima o školovanju i radnom odnosu, motivacijsko pismo, ovjerene kopije diploma preddiplomskog i diplomskog studija, prijepis ocjena preddiplomskog i diplomskog  studija i potvrdu da se pristupnik nalazi u 10% najboljih studenata, domovnicu, popis radova i same radove, te ostale dokaze o ispunjavanju uvjeta za izbor u zvanje za koje je raspisan natječaj.

Kriterij za pristupnike pod točkama 2. – 4. je istaknuti uspjeh u studiju – uspjeh pristupnika unutar 10% najboljih studenata generacije ili prosjek pristupnika iznad 4,0 na diplomskoj razini studija.

Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o znanju hrvatskog jezika. 

Za radno mjesto pod točkama 2. – 4. provest će se psihološko testiranje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.
Prijave na natječaj primaju se u roku od 30  dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike, Pavlinska 2, 42000 Varaždin.