Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata

Objavljeno: 24.11.2017

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment, kvalitetu i mjerenja u informatici na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 21. studenoga 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Melita Kozina.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz IT menadžment, kvalitetu i mjerenja u informatici na Katedri za razvoj informacijskih sustava, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 21. studenoga 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabrana dr. sc. Melita Kozina.

D E K A N:

Prof. dr. sc. Neven Vrček