Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata

Objavljeno: 02.11.2017

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka, skladišta podataka i poslovnu inteligenciju na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 31. listopada 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr.sc. Kornelije Rabuzin.

Temeljem članka 36. Statuta Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, dekan Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto redovitog profesora – prvi izbor (m/ž) u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje informacijskih i komunikacijskih znanosti, za grupu predmeta vezanih uz baze podataka, skladišta podataka i poslovnu inteligenciju na Katedri za teorijske i primijenjene osnove informacijskih znanosti, obavještavamo da je, odlukom Fakultetskog vijeća FOI-ja od 31. listopada 2017. godine, na navedeno radno mjesto odabran dr.sc. Kornelije Rabuzin.

D E K A N:

Prof. dr. sc. Neven Vrček, v.r.