Skip to content Skip to navigation

Natječaj za stipendije Francuske vlade 2019./2020.

Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj u suradnji s Agencijom za mobilnost i programme EU otvara natječaj za stipendije Francuske vlade za akademsku godinu 2019./2020.

STIPENDIJE ZA STUDIJ I STRUČNO USAVRŠAVANJE - ZA SVA ZNANSTVENA PODRUČJA

 1. Sedam (7) stipendija u trajanju od devet (9) mjeseci za diplomski i poslijediplomski studij svih znanstvenih disciplina.

Prednost će se dati kandidatima koji se prijavljuju za Master 2 program.
Stipendije se moraju iskoristiti u akademskoj godini 2019./2020. Osim u iznimnim slučajevima, stipendije se počinju provoditi u listopadu 2019.
Kandidati koji su prethodno bili dobitnici ove stipendije ne mogu se ponovno prijaviti za istu vrstu stipendije.

 1. Šest (6) mjeseci stipendija za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog (1) do tri (3) mjeseca.

Stipendije su namijenjene mladim stručnjacima i studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) te poslijediplomske studije svih znanstvenih disciplina.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2019. godine.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. on-line obrazac, popunjen na francuskom ili engleskom jeziku koji je dostupan ovdje; obrazac nije potrebno prilagati u papirnatome obliku, dovoljno je popuniti ga on-line;
 2. otisnut on-line obrazac ispunjen na hrvatskome jeziku koji je dostupan ovdje;
 3. životopis u Europass formatu;
 4. prijepis ocjena posljednje završene i trenutne razine studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 5. studenti diplomskoga ili poslijediplomskoga studija trebaju priložiti presliku diplome najviše završene razine obrazovanja (za prijave koje se moraju dostaviti na francuskome ili engleskome jeziku potrebno je priložiti ovjereni prijevod diplome ako original nije na jednom od spomenutih jezika);
 6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 7. prijedlog projekta (studijski plan): treba sadržavati objašnjenje razloga odabira pojedinoga studija te odabrane francuske ustanove, jasan i sažet opis ciljeva odabranoga studija ili istraživanja; objašnjenje važnosti boravka u Francuskoj za realizaciju studija, odnosno istraživanja, kao i važnosti za osobni profesionalni razvoj kandidata te mogućega utjecaja mobilnosti na matičnu ustanovu;
 8. prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta, u obliku e-pošte, preslike podnesene prijave za upis na sveučilište i slično);
 9. dokaz o znanju francuskoga ili engleskoga jezika, ovisno o tome na kojem se jeziku održava studij, odnosno stručno usavršavanje (poželjno da ga kandidat posjeduje, ali nije obvezan dio prijavne dokumentacije);
 10. ako je moguće, pismo preporuke hrvatske ustanove ili poslodavca iz kojega je vidljiva potpora kandidatu za odlazak na predloženo stručno usavršavanje (samo za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje u trajanju od jednog /1/ do tri /3/ mjeseca).

Dobitnici stipendije naknadno će morati Veleposlanstvu Francuske Republike dostaviti originalne dokumente na uvid.

Kriteriji formalne prihvatljivosti:

 • kandidati moraju biti rođeni nakon 31. prosinca 1983.;
 • kandidati moraju imati završen preddiplomski studij u Hrvatskoj;
 • kandidati koji su u trenutku prijave upisani na cjelokupni studij u Francuskoj, ili u trenutku prijave imaju prebivalište u Francuskoj, nisu formalno prihvatljivi;
 • kandidati trebaju dostaviti cjelokupnu prijavnu dokumentaciju, sukladno uvjetima natječaja.

Kvalitativni kriteriji za dodjelu stipendija:

 • akademska izvrsnost;
 • kvaliteta studijskoga plana;
 • učinak mobilnosti i važnost boravka u Francuskoj za profesionalni razvoj kandidata;
 • učinak mobilnosti na razvoj te jačanje suradnje između matične ustanove kandidata u Hrvatskoj i ustanove primateljice u Francuskoj (za stipendije za diplomsko i poslijediplomsko stručno usavršavanje);
 • izvrsno znanje stranoga jezika na kojemu se održava studij, odnosno stručno usavršavanje.

Znanje francuskoga jezika je prednost, ali nije uvjet za dodjelu stipendije.

Rok za podnošenje prijava je 5. travnja 2019. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijava za stipendiju podnosi se u dva (2) primjerka:

 1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na francuskom ili engleskom jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskom jeziku);
 2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH

SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Hebrangova ulica 2, 10 000 Zagreb,

s naznakom „za natječaj za stipendije“.

Adresa Agencije za mobilnost i programe EU-a na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: „za stipendije Vlade Francuske“,

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na brojeve telefona: 01/5497 896 ili 01/5005 955 te u Espace Campus France Croatie na tel.: 01/48 83 570 ili adresu elektroničke pošte: zagreb@campusfrance.org.

Prijavom na natječaj kandidati daju pristanak Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike i Agenciji za mobilnost i programe Europske unije za prikupljanje i obradu njihovih osobnih podataka (koje su ustupili prijavom) u svrhu provedbe natječaja te suglasnost za korištenje podataka prilikom objave rezultata natječaja (ime i prezime) na mrežnim stranicama Službe.

 

Napomena: Pozivamo zainteresirane studente FOI-ja da se jave Uredu za međunarodnu suradnju (FOI 1, 1. kat, kabinet 56) ili na international@foi.hr.