Skip to content Skip to navigation

Jezične stipendije Francuske vlade za akademsku godinu 2019./2020.

Francusko veleposlanstvo u Hrvatskoj u suradnji s Agencijom za mobilnost i programe EU otvara natječaj za jezične stipendije Francuske vlade za akademsku godinu 2019./2020.

Natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike u 2019. godini

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske, Agencija za mobilnost i programe Europske unije i Veleposlanstvo Francuske Republike u Republici Hrvatskoj objavljuju natječaj za dodjelu jezičnih stipendija Vlade Francuske Republike kako slijedi:

 1. osam (8) jednomjesečnih jezičnih stipendija za usavršavanje francuskoga jezika.

Stipendije (pod 1.) su namijenjene redovitim i izvanrednim studentima hrvatskih visokih učilišta, upisanima na diplomske studije ili integrirane sveučilišne studije (na 4. ili višu godinu integriranoga sveučilišnog studija) svih studijskih programa, uz iznimku studenata francuskog jezika i književnosti (njima su namijenjene stipendije navedene pod 2.a i 2b).

Stipendije nisu namijenjene početnicima – uvjet je minimalno A2 razina znanja francuskoga jezika u skladu sa Zajedničkim europskim referentnim okviru za jezike.

Prednost će se dati kandidatima koji prethodno nisu bili dobitnici stipendije za sudjelovanje na ljetnim tečajevima francuskoga jezika.

 1. četiri (4) dvotjedne stipendije za studente francuskog jezika i književnosti od kojih su:
 • dvije (2) jezične stipendije za studente prve godine diplomskog studija za usavršavanje francuskog jezika;
 • dvije (2) stipendije za studente druge godine diplomskog studija za istraživanje za diplomski rad na francuskom visokom učilištu.

Stipendije se moraju provesti do kraja 2019. godine.

Prijava na natječaj mora sadržavati sljedeće dokumente:

 1. otisnut, ispunjen te potpisan odgovarajući prijavni obrazac na francuskom jeziku dostupan u prilogu;
 2. otisnut, ispunjen te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje;
 3. životopis u Europass formatu;
 4. prijepis ocjena cjelokupnoga dosadašnjeg studija (prijepis ocjena nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 5. presliku diplome DELF (ako je kandidat/kinja posjeduje);
 6. presliku domovnice (domovnicu nije potrebno prevoditi na engleski ili francuski jezik);
 7. kandidati koji se prijavljuju za dvotjedne stipendije (stipendije pod 2. a i 2. b) dodatno trebaju priložiti pismo preporuke od profesora s odjela/odsjeka na kojem kandidat/kinja studira francuski jezik i književnost;
 8. kandidati koji se prijavljuju za dvotjedne stipendije za istraživanje za diplomski rad (stipendije pod 2. b) dodatno trebaju priložiti i prihvatno pismo francuske ustanove ili dokaz o uspostavljenome kontaktu s odabranim visokim učilištem (korespondencija sa sveučilištem iz koje je vidljiv ostvaren kontakt s nadležnim osobama/službama sveučilišta ili profesorom/mentorom, u obliku e-pošte).

Rok za podnošenje prijava je 20. ožujka 2019. godine.

Odluka povjerenstva je konačna te ne podliježe daljnjim izmjenama.

Prijava za stipendiju podnosi se u dva (2) primjerka:

 1. Veleposlanstvu Francuske Republike dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na francuskom jeziku (uz iznimku domovnice i prijepisa ocjena koji mogu biti na hrvatskom jeziku);
 2. Agenciji za mobilnost i programe Europske unije dostavlja se jedan (1) primjerak dokumentacije na hrvatskom jeziku te preslika ispunjenoga francuskog prijavnog obrasca.

Adresa Veleposlanstva Francuske Republike na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

VELEPOSLANSTVO FRANCUSKE REPUBLIKE U RH

SLUŽBA ZA SURADNJU I KULTURNU DJELATNOST (SCAC)
Hebrangova ulica 2, 10 000 Zagreb

s naznakom 'za natječaj – jezične stipendije'

Adresa Agencije za mobilnost i programe EU na koju se šalje prijavna dokumentacija je:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
s naznakom: 'za jezične stipendije Vlade Francuske'

Za sve pojedinosti i dodatne informacije o natječaju možete se obratiti Agenciji za mobilnost i programe Europske unije na adresu elektroničke pošte: bilaterala@mobilnost.hr ili na brojeve telefona: 01/5497 896 ili 01/5005 955 te Službi za suradnju i kulturnu djelatnost Veleposlanstva Francuske Republike na broj telefona: 01/48 93 646 ili e-mail adresu: Sanja.HOIC@diplomatie.gouv.fr.