Skip to content Skip to navigation

Natječaj za mobilnost studenata - Erasmus + program ključna aktivnost 1

Objavljeno: 03.02.2016

Obavještavamo vas da je Sveučilište u Zagrebu raspisalo Natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u okviru Erasmus + programa za ak. god. 2016./2017.

Tko se može prijaviti?

Na natječaj se mogu prijaviti redovni studenti preddiplomskog i diplomskog studija te izvanredni studenti, uz uvjet da za vrijeme trajanja mobilnosti pohađaju redovni studij u punom vremenu na inozemnom sveučilištu.

Mobilnost se NE može ostvariti na 1. godini preddiplomskog studija te u zimskom semestru 1. godine diplomskog studija.

(Također, u slučaju da student prijavi oldazak na mobilnost za diplomsku razinu studija za ljetni semestar, ako ne završi preddiplomski studij i ne upiše diplomski studij ne može otići na mobilnost).

Što je potrebno napraviti prije prijave?

Svi studenti zainteresirani za razmjenu dužni su proučiti i u dogovoru s ECTS koordinatorom na sastavnici usporediti studijske programe matičnog i inozemnog sveučilišta te se savjetovati o kolegijima koje bi mogli slušati i polagati u inozemstvu.

Razmisliti o životnim troškovima države u koju se želi otići te financijskoj potpori dostupnoj za Erasmus + studijski boravak po programskim zemljama;

 • za studente koji odlaze u Bugarsku, Estoniju, Latviju, Litvu, Mađarsku, Maltu, Poljsku, Rumunjsku, Slovačku ili Makedoniju mjesečni iznos potpore iznosi 360 €
 • za studente koji odlaze u Belgiju, Češku, Njemačku, Grčku, Španjolsku, Cipar, Luksemburg, Nizozemsku, Portugal, Sloveniju, Island ili Turska mjesečni iznos potpore iznosi 410 €
 • za studente koji odlaze u Dansku, Irsku, Francusku, Italiju, Austriju, Finsku, Švedsku, Ujedinjeno Kraljevstvo, Lihtenštajn ili Norvešku mjesečni iznos potpore iznosi 460 €

Dokumenti potrebni za prijavu

 1. Online prijavni obrazac (print+ potpis)
 2. Potvrda o znanju stranog jezika
 3. Europass životopis na hrvatskom jeziku
 4. Motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku do 300 riječi
 5. Prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za sve razine studija), ovjeren u referadi matičnog fakulteta + potvrda o upisu u godinu – na hrvatskom jeziku
 6. Ako je student slabijeg socioekonomskog statusa (studenti čiji mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 2161,90 kn mjesečno, studenti azilanti i studenti stranci pod supsidijarnom zaštitom) – dodatna potpora od 200 eura mjesečno; u prijavi naznačiti takav status +  potrebna dodatna dokumentacija;
 • Potvrda nadležne porezne uprave za sve (i sebe) članove kućanstva za zadnju dostavljenu kalendarsku godinu u trenutku predaje dokumentacije:
 • za članove zajedničkog kućanstva koji su u mirovini ili su korisnici ob.mirovine – osim potvrde nadležne porezne uprave i potvrdu nadležne ustanove za mirovinsko osiguranje o visini isplaćene mirovine za zadnju dostupnu kalendarsku godinu u trenutku predaje natječajne dokumentacije
 • popunjena izjava o članovima zajedničkog kućanstva

za studente azilante i studente strance pod supsidijarnom zaštitom – uz sve navedeno kao dokaz potrebno je priložiti i potvrdu matičnog fakulteta koja potvrđuje status azilanta ili studenta stranca pod supsidijarnom zaštitom (na memorandumu, potpis i pečat)  - ova kategorija ne prilaže potvrde o visini prihoda

 1. Za studente s invaliditetom; potvrda ovlaštene ustanove iz koje se vidi stupanj invaliditeta

Rok za slanje online prijave i predaju potpune dokumentacije u Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja je 1.ožujka 2016. (12:00 – podne = vrijeme i datum primitka!)

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. 

Cjelokupni tekst Natječaja