Skip to content Skip to navigation

Natječaj - stručni suradnik u Uredu za međunarodnu suradnju

Objavljeno: 01.10.2021
Pisanje dokumenta

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Natječaj za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Uredu za međunarodnu suradnju.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

objavljuje

NATJEČAJ

                                                

Za radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Uredu za međunarodnu suradnju

Uvjeti:

- završen  diplomski studij društvenog, humanističkog, prirodnog ili tehničkog smjera

- poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu (poželjno poznavanje još jednog jezika)

Dodatne potrebne kompetencije, vještine, iskustvo:

  • dobre organizacijske vještine
  • izrazita sklonost radu u timu
  • izrazita sklonost radu u međunarodnom okruženju
  • izvrsne komunikacijske vještine
  • poznavanje rada na računalu (CMS, MS Office, društveni mediji)
  • izvrsna pismenost
  • analitičke sposobnosti i kreativan pristup rješavanju problema
  • poželjno iskustvo studiranja i/ili rada u inozemstvu
  • poželjno znanje još jednog stranog jezika

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.y

Prijave na natječaj podnose se u roku od 15 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA STRUČNOG SURADNIKA – Ured za međunarodnu suradnju“. Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.