Skip to content Skip to navigation

Natječaj - stručni suradnik

Objavljeno: 24.03.2021

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto I. vrste -  STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca (zamjena za nenazočnu djelatnicu)

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE VARAŽDIN

PAVLINSKA 2

VARAŽDIN

objavljuje

NATJEČAJ

                                                

Za radno mjesto I. vrste -  STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ  na određeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca (zamjena za nenazočnu djelatnicu)

Uvjeti:

  • radno mjesto I. vrste – stručni suradnik (završen diplomski studij društvenog usmjerenja)

Uz opće uvjete kandidati moraju ispunjavati i sljedeće uvjete:

  • Poželjno iskustvo u projektnom računovodstvu, financijskom praćenju i izvještavanju na međunarodnim i /ili nacionalnim linijama
  • Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
  • Poznavanje rada na računalu
  • Sklonost timskom radu i komunikativnost.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice).

Dokumenti se uz prijavu podnose u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana po objavi natječaja u Narodnim novinama na adresu: Fakultet organizacije i informatike Varaždin, Pavlinska 2, 42 000 Varaždin s naznakom «NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO I. VRSTE - STRUČNI SURADNIK na određeno vrijeme-zamjena“.

Prije donošenja odluke o odabiru, kandidati koji uđu u uži izbor će po pozivu Fakulteta osobno pristupiti razgovoru i prema potrebi testiranju.

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.