Skip to content Skip to navigation

Obavijest o odabiru kandidata - Simona Kovačić

Objavljeno: 27.10.2021
Pisanje na računalu

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Uredu za međunarodnu suradnju obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Simona Kovačić.

Temeljem članka 32. Statuta Fakulteta organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, dekanica Fakulteta daje sljedeću

OBAVIJEST

Temeljem objavljenog natječaja za zapošljavanje na radno mjesto I. vrste STRUČNI SURADNIK – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme (zamjena za privremeno nenazočnu djelatnicu) u Uredu za međunarodnu suradnju obavještavamo da je na navedeno radno mjesto odabrana Simona Kovačić.

Zahvaljujemo svim prijavljenim kandidatima na iskazanom interesu.

Objavom rezultata natječaja na web stranici Fakulteta smatra se da su svi kandidati obaviješteni o rezultatima natječaja.

 

D E K A N I C A:

Prof. dr. sc. Nina Begičević Ređep