Skip to content Skip to navigation

Info tribina za inozemnu Erasmus+ stručnu praksu te digitalnu praksu u Švicarskoj

Pozivamo studentice i studente zainteresirane za odlazak na stručnu praksu u inozemstvo (preko programa Erasmus+) na informativnu tribinu koju će održati Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 12 sati u Fakultetskoj vijećnici (FOI 1, 3. kat). 

Sveučilište u Zagrebu trenutno ima dva otvorena natječaja za odlazak na stručnu praksu u inozemstvo:

  1. Natječaj za Erasmus+ stručnu praksu u inozemstvu, rok za prijavu je 28. studenoga 2018. (ili ranije, do potrošnje predviđenog budžeta)
  2. Natječaj za stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj, rok za prijavu je 14. prosinca 2018. (ili ranije, do potrošnje predviđenog budžeta)

stoga će Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja u četvrtak, 15. studenoga 2018. u 12 sati u Fakultetskoj vijećnici (FOI 1, 3. kat) održati informativnu tribinu.

Teme će biti sljedeće:

·        Općenite informacije o Erasmus+ stručnoj praksi (trajanje, stipendije, natječaj, zemlje…)
·         Općenite informacije o natječaju za stručnu praksu za razvoj digitalnih vještina u Švicarskoj (nova mogućnost)
·         Predstavljanje mogućnosti/radna mjesta za FOI praktikante
·         Priznavanje Erasmus+ prakse na FOI-ju
·         Izrada životopisa (CV-a) i motivacijskog pisma na engleskom jeziku
·         Iskustva studenata koji odradili praksu u inozemstvu
·         Ostala pitanja i nedoumice

Studente koji planiraju (ili imaju želje) odrađivati stručnu praksu u inozemstvu (osobito studente 2. godine diplomskih studija FOI-ja – informatičkih smjerova i Ekonomike poduzetništva) pozivamo da se svakako odazovu tribini.

Predviđeno vrijeme trajanja tribine je maksimalno 2 sata.

Molimo vas da se za tribinu prijavite na ovom linku.  Više informacija možete dobiti u Uredu za međunarodnu suradnju FOI-ja (FOI 1, 1. kat, kabinet 56) ili na international@foi.hr.