Skip to content Skip to navigation

Drugi studijski posjet Fakultetu organizacionih nauka (FON) u Beogradu – poziv studentima na prijavu

I ove godine četrdeset studenata FOI-ja ima prilike posjetiti Fakultet organizacionih nauka (FON) Sveučilišta u Beogradu u sklopu studijskog putovanja kojeg organizira Ured za međunarodnu suradnju FOI-ja.  

Pozivamo studente Fakulteta organizacije i informatike (s preddiplomskih i diplomskih studija informatike i Ekonomike poduzetništva te stručnog studija PITUP) da se prijave za posjet partnerskom fakultetu u Beogradu.  Cilj je da ove godine grupa bude miješana (otprilike jednak broj informatičara i ekonomista). Prijave se primaju do 11. ožujka 2019. putem sljedeće forme.

U slučaju interesa većeg od broja raspoloživih mjesta, kod odabira će se uzimati u obzir sljedeći kriteriji:

  • Sudjelovanje u različitim izvannastavnim aktivnostima
  • Akademski uspjeh
  • Motivacija za uključivanje u izvannastavne aktivnosti, a osobito sudjelovanje na case study natjecanjima.

Posjet će trajati tri dana (uz dva noćenja), sa sljedećim programom: upoznavanje sa studentskim aktivnostima na FON-u, prisustvovanje predavanju/ima, sudjelovanje na međunarodnom info danu FON-a (srijeda, 27. ožujka 2019.), predstavljanje inkubacijskog centra FON-a i nekoliko uspješnih start-upova, posjet tehnološkom parku ili tvrtki, edukacija za sudjelovanje na case study natjecanjima i prezentacija pobjedničkih rješenja (na čemu je ove godine naglasak), turistički obilazak Beograda. 

Studenti sami snose trošak smještaja koji će domaćini organizirati (iznos noćenja s doručkom i boravišnom taksom je 17 EURA/noć), dok trošak putovanja snosi FOI. Također postoji i mogućnost sufinanciranja smještaja od strane Centra za podršku studentima i razvoj karijera. Troškove džeparca snose studenti sami.

Više informacija o Fakultetu organizacionih nauka možete pročitati OVDJE.

Za detaljnije informacije možete kontaktirati Ured za međunarodnu suradnju (FOI 1, 1. kat, kabinet 56, email: international@foi.hr).