Skip to content Skip to navigation

Cjelotjedni trening za nastavnike za vođenje projekata virtualne mobilnosti

Objavljeno: 14.02.2016

U sklopu obrazovnog projekta Market Basket (MAB) - Virtual Collaboration Model koji je financiran od strane fonda Erasmus+ u Varaždinu će se u vrijeme 15.-19.02.2016. (pon-pet) održati trening za nastavnike koji onda tijekom semestra angažiraju studente na MAB-Beezr projektima. Vodeći partner je Hogeschool van Amsterdam (NL), a uz FOI partneri na projektu su Business Academy Aarhus (DK), University of Applied Sciences BFI Vienna (AT), Kozminsky University iz Varšave (PL) i Tehnološki Park Varaždin.

Cilj projekta je da studenti rade na stvarnim slučajevima iz poslovne prakse i to u multinacionalnim timovima koristeći mogućnosti koje pruža ICT. Ostvaruje se virtualna mobilnost bez stvarne potrebe za putovanjem koje je za neke studente preskupo, a za neke traži previše vremena. Time studenti stječu praksu na pravim slučajevima, i ujedno moraju intenzivno komunicirati i surađivati s partnerima iz druge zemlje ili više njih kako bi odradili zadatak za polaganje nekog od kolegija. Nastavnici su iz različitih područja: marketing, marketinške komunikacije, marketinško istraživanje, poduzetništvo, menadžment, rudarenje podataka, projektni menadžment, digitalni dizajn, financije, programiranje aplikacija itd.

U sklopu treninga nastavnicima će biti predstavljeni dosadašnji rezultati projekta, dosadašnja iskustva i najbolje prakse. Imat će će prilike i sami iskusiti virtualnu mobilnost kroz aktivnost simulacije. Putem Skype predavanja učit će kako snimiti video i iskoristiti ga u nastavi, a u planu su i posjete hrvatskim poduzećima u Tehnološkom parku, posjeta Varaždinskom placu, sastanak s Turističkom zajednicom grada Varaždina i posjeta proizvođačima hrane u okolici grada. Nastavnici će se tijekom treninga bolje upoznati i napraviti plan suradnje za studente na temelju poslovnih slučajeva koje će studenti rješavati tijekom idućeg semestra.