Skip to content Skip to navigation

Akademska mobilnost i suradnja sa Sveučilištima u SAD-u

Objavljeno: 20.09.2021
Penn State University

U sklopu akademske mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Violeta Vidaček Hainš boravila je 7.-18. rujna 2021. na partnerskom Sveučilištu Penn State (PSU) u Pensilvaniji u Sjedinjenim Američkim Državama.  Održala je prezentacije za zaposlenike i studente, prezentirala primjere umrežavanja u međunarodnom okruženju, provedbu studentskog istraživačkog simpozija o interkulturalnom učenju i suradnju studenata i nastavnika u kontaktnom i virtualnom okruženju.

Domaćin je bio Brian Brubaker, Assistant Vice Provost for Global Learning, a kontakt osoba dr.sc. Renata Horvatek, International Internships and Research Abroad Adviser na Sveučilištu Penn State.

U okviru ove posjete, održan je i sastanak s dr.sc. Jeanette Miller, Smeal College of Business i  prof.dr.sc. Anne Hoag, Bellisario College of Communications vezan uz mogućnosti virtualne mobilnosti studenata i nastavnika. Direktor Ureda za međunarodne ugovore PSU Vlad Likholetov uključio se u komunikaciju s ciljem realizacije aktivnosti Erasmus partnerstva sa Sveučilištem u Zagrebu. Uspostavljeni su i inicijalni kontakti i s TRIO McNair porgramom stipendiranja studenata pripadnika ranjivih i podzastupljenih skupina. Temeljem bilateralnog sporazuma između Sveučilišta Penn State i Sveučilišta u Zagrebu, realiziranog na inicijativu tadašnje prorektorica za studente i studije Sveučilišta u Zagrebu prof.dr.sc. Blaženke Divjak i dr.sc. Renate Horvatek s PSU,  otvorene su brojne mogućnosti za daljnju suradnju.

Tijekom boravka u SAD-u profesorica je 13. rujna 2021. posjetila i partnersko Sveučilište Carlow u Pittsburghu. Domaćin je bio prof.dr.sc. Enrique Mu, dugogodišnji suradnik i nositelj povelje “Prijatelj FOI-ja”. Na ovom međunarodnom događanju Sveučilište Carlow su predstavljali i prof.dr.sc. Sibdas Gosh, rektor Sveučilišta Carlow, prof.dr.sc. Matthew Goldley, dekan College of Arts and Sciences i prof.dr.sc. Susan O'Rourke, direktorica Center for Global Engagement.

Razgovaralo se o nastavku provedbe Studentskog istraživačkog simpozija o interkulturalnom učenju, nastavku uključivanja studenata s obje institucije na online prezentacije na Studentskoj online sekciji CECIIS kao i organizaciji virtualne i realne mobilnosti zaposlenika i studenata. Nadalje, partnersko Sveučilište s kojim FOI ima popisan Memorandum of understanding zainteresirano je i za daljnje osiguravanje mobilnosti nastavnika, nastavak mentoriranja doktorskih studenata te provedbu zajedničkih istraživanja. Ovu dugogodišnju suradnju započela je dekanica prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep, koja je u Pittsburghu svojevremeno provela  jedan semestar.

Veliko hvala Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta i FOI-ja te svima koji su omogućili ovo partnerstvo. Unaprijed se radujemo nastavku i proširenju suradnje.