Skip to content Skip to navigation

Na COE online konferenciji u Washingtonu promoviran Studentski simpozij FOI-ja i američkih sveučilišta

Objavljeno: 09.07.2021
COE conference

Fakultet organizacije i informatike je na poziv  COE Council for Opportunity in Education, Washington D.C. iz SAD-a promovirao kontinuiranu 10-godišnju suradnju s američkim sveučilištima i stipendistima programa TRIO McNair.

Prof.dr.sc. Violeta Vidaček Hainš je predstavnicima COE i kolegama s američkih sveučilišta predstavila model suradnje u okviru Studentskog istraživačkog simpozija o interkulturalnom učenju i online Studentsku sekciju CECIIS. Američku stranu provedbe ovog projekta izložio je Michael Aldarodno-Jeffries, direktor Academic Advanced Programa Sveučilišta Centralna Florida, F.L. i dobitnik povelje „Prijatelj FOI-ja“. U projektu sudjeluju i University of Cincinnati, O.H., DePaul University, Chicago, I.L., University of Chicago, I.L., Carlow University Pittsburgh, P.E. i University of South Carolina, S.C.

Sama međunarodna konferencija COE -  Keith Sherin Global Leaders Virtual Program - Engaging in Intercultural Dialogue for Your Future / sekcija  „Models for International Partnerships“ organizirana je na platformi SCHED uz uporabu alata ZOOM.

Ovom prilikom zahvaljujemo Holly Hexter, COE Washington D.C. i dr.sc. Renati Horvatek, Penn State University, P.E., SAD na inicijativi za uključivanje FOI-ja u ovo međunarodno događanje. Posebno hvala prof.dr.sc. Blaženki Divjak na prvim i svim daljnjim koracima u kreiranju ove suradnje, trenutnoj upravi FOI-ja na čelu se dekanicom prof.dr.sc. Ninom Begičević Ređep na kontinuiranoj potpori te svim prethodnim Upravama FOI-ja što su prepoznale važnost ovog projekta. Isto tako, hvala svim studentima, nastavnicima, diplomiranim / alumni studentima, volonterima, Uredima za međunarodnu suradnju FOI i UNIZG, jedinicama lokalne uprave i samouprave, medijima te brojnim sponzorima, … bez čijeg doprinosa ovaj složeni projekt ne bi bilo moguće kontinuirano provoditi.