Skip to content Skip to navigation

Studenti FOI-ja prezentirali istraživanja na 10. Studentskom međunarodnom simpoziju u SAD-u

Ovogodišnji 10. Studentski međunarodni simpozij / 10th Student’s Symposium on Research and Intercultural Learning održan je od 5. do 14. srpnja 2022. na Sveučilištu Cincinnati u Ohiu i na Sveučilištu Carlow u Pittsburghu u Pensilvaniji. Ovaj projekt je Fakultet organizacije i informatike započeo 2010. godine i od tada se kontinuirano jednom do dva puta godišnje organiziraju mobilnosti hrvatskih studenata u SAD i američkih studenata u Hrvatsku.

U okviru suradnje realizirano je 100-tinjak mobilnosti nastavnika i studenata u oba smjera. Ovogodišnji predstavnici studenata FOI-ja su Nikolina Bajkovec i Erik Đuranec, a voditeljica projekta je prof. dr. sc.Violeta Vidaček Hainš. Studenti su prezentirali istraživanja vezana uz prilagodbu studija osobama s invaliditetom s naglaskom na ulogu vršnjačke potpore i korištenje umjetne inteligencije. Profesorica je predstavila dosadašnje rezultate i planove za nastavak projekta.

Simpozij je realiziran zahvaljujući podršci Uprave FOI-ja, Studentskog zbora Fakulteta organizacije i informatike i Sveučilišta u Zagrebu, Studentskog centra Varaždin, Ureda za međunarodnu suradnju FOI-ja i Sveučilišta u Zagrebu, Studentskog zbora FOI-ja, Varaždinske županije, Grada Varaždina, Općine Kneginec, Međimurske županije i Centra za podršku i razvoj karijera FOI-ja. Posebna i velika zahvala Sveučilištu  Cincinnati – McNair programu, Uredu za međunarodna strateška partnerstva UC, Fakultetu  Clermont College UC, Carlow Sveučilištu u Pittsburghu i Hrvatskoj bratskoj zajednici na gostoprimstvu i organizaciji događanja u SAD-u.

Veselimo se sljedećem simpoziju na FOI-ju 2023.