Skip to content Skip to navigation

Informacijski sustavi i poslovni sustavi

Studij omogućava stjecanje kompetencija u području informatike i organizacije koje su usporedive s onima srodnih studija u ostatku Europe.

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

O smjerovima

Studijski programi Informacijski sustavi i Poslovni sustavi se u prva dva semestra izvode zajednički. Razlika se temelji na odabiru predmeta stručne jezgre. Minimalna zahtijevana razdioba bodova koju propisuje Fakultet studentima osigurava stjecanje nužnih znanja koja će opravdati njihov akademski naziv u struci i omogućiti im lakše suočavanje s izazovima prakse. Usmjerenje se ne upisuje unaprijed već prije upisa završnog rada, referada FOI-ja utvrđuje odnos kategorija ECTS bodova i provjerava pravo studenta da odabere temu iz domene određenog usmjerenja.

IPS u brojevima

Prijediplomski studijski programi Informacijski sustavi i Poslovni sustavi traju tri godine, a studenti su obavezni ostvariti najmanje 180 ECTS bodova prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Titula

Nakon završetka studija studenti stječu naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica informatike.

Pogledaj strukturu studiranja!

Nova znanja

Po završetku prijediplomskog sveučilišnog studija studenti stječu sljedeća znanja:

 • Temeljna znanja o tehnologiji i infrastrukturi koja omogućava izradu programske potpore i rad suvremenih informacijskih sustava
 • Temeljna teorijska znanja vezana uz razvoj i implementaciju programske potpore i informacijskog sustava
 • Temeljna znanja o funkcioniranju i ustroju organizacije, značaju poslovnih procesa te načinu na koji se mogu učinkovito organizirati i podržati informacijskom tehnologijom
 • Učinkovito korištenje računala na razini operacijskog sustava i uredskih aplikacija
 • Poznavanje mrežne infrastrukture i mogućnost administriranja mreža
 • Oblikovanje baza podataka s mogućnošću njihovog administriranja
 • Programiranje u jednom od programskih jezika
 • Programiranje mrežnih aplikacija
 • Priprema projekata razvoja programske podrške i formalizacije poslovnih zahtjeva
 • Projektiranje standardnih poslovnih informacijskih sustava
 • Razina znanja i razumijevanja navedenih područja koju student stječe ovim studijskim stupnjem dovoljna je da se pokaže profesionalan pristup poslu i mogućnost samostalnog rješavanja rutinskih i srednje složenih problema u praksi.

Stručnjak ove razine obrazovanja sposoban je samostalno interpretirati relevantne podatke i kompetentno komunicirati o temama iz domene sa subjektima iz struke ili izvan nje. Navedena znanja omogućila bi studentu koji prekida studij po završetku preddiplomske razine da izađe na tržište rada, da se uklopi u poslovanje suvremenih poduzeća te da bude svjestan opsega i dinamike područja kako bi upravljao vlastitim učenjem i razvojem.

Što nakon studija?

Studenti koji završe prijediplomski sveučilišni studij Informacijski sustavi i Poslovni sustavi, mogu upisati jedan od diplomskih studija informatike. Studentu koji nastavlja studij na diplomskoj razini stvoren je temelj kojim će uspješno svladati predmete koji slijede.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nova znanja

Stečena znanja dovoljna su za uključenje u tržište rada posebice u tvrtkama koje se bave razvojem i primjenom programske podrške. Stručnjak ove razine u stanju je promišljati poslovno i shvatiti komplementarnost organizacijskog i informacijskog sustava što ga čini jedinstvenim u odnosu na druge fakultete koji se bave profiliranjem raznih vrsta informatičara. Tijekom studija na prijediplomskom studiju Informacijski sustavi student mora skupiti tražene ECTS bodove prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Saznaj više...

UPISI NA STUDIJ

UPIŠI! Studiraj! Istraži! Primjeni!

Nova znanja

Stečena znanja omogućuju studentu da postane kvalitetan oslonac poslovnim procesima poduzeća, sposoban za uključenje na radna mjesta koja zahtijevaju razumijevanje temeljnih koncepata organizacije i poslovanja te visoku razinu poznavanja i korištenja suvremene informacijske tehnologije. Stručnjak ove razine sposoban je podržati tekuće poslovanje poduzeća i raditi na širokom spektru radnih mjesta. Tijekom studija na prijeddiplomskom studiju Poslovni sustavi student mora minimalno skupiti ECTS bodove prema zadanoj klasifikaciji predmeta.

Saznaj više...


Planer studija
Planer studija je potreban samo za studente starog diplomskog studija (verzija 1.3 ili manje).