Skip to content Skip to navigation

Doktorske disertacije

Pristup: Otvoreni pristup
Zbirka okuplja doktorske radove iz više od 500 sveučilišta, 25 europskih zemalja, i broji preko 400 000 primjeraka.
Pristup: Otvoreni pristup
Portal okuplja 1,5 miliona Open Access doktorskih disertacija iz cijelog svijeta.
Pristup: Otvoreni pristup
Direktorij okuplja preko 2,500 akademskih Open Access repozitorija.
Pristup: Otvoreni pristup
Besplatna baza ocjenskih radova (magistarskih radova i doktorskih disertacija) obranjenih na sveučilištima u Ohio-u.
Pristup: Otvoreni pristup
Srpski nacionalni portal doktorskih disertacija dostupnih u elektroničkom formatu.
Pristup: Otvoreni pristup
Zbirka ocjenskih radova obranjenih na Massachusetts Institute od Technology. Moguć je pristup cjelovitim tekstovima, verzije za ispis dostupne su samo djelatnicima MIT-a.
Pristup: Otvoreni pristup
Digitalni akademski repozitorij (DAR) sadrži digitalne preslike najstarijih disertacija Sveučilišta u Zagrebu (od 1880. do 1952.) iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. U DAR-u su dostupne i suvremene doktorske disertacije i znanstveni magistarski radovi hrvatskih sveučilišta koji su preuzeti s mreže ili su ih Knjižnici, radi pohrane i objave, dostavili autori. U DAR su pohranjene, ali nisu javno dostupne, disertacije i magistarski radovi koje njihovi autori Knjižnici dostavljaju na prijenosnim medijima (disketa, CD-ROM, DVD) od 1986. godine do danas. DAR sadrži i bibliografske zapise disertacija Sveučilišta u Zagrebu (do 2010.) te dostupne biografske podatke autora i autorica disertacija, voditelja i članova povjerenstava.
Pristup: Otvoreni pristup