Skip to content Skip to navigation

Upisi u PPDMO

Program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje (PPDMO) namijenjen je osobama koje žele biti nastavnici predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama.

Tko može upisati studij?

Studijski program namijenjen je osobama koje žele raditi kao predmetni nastavnici u osnovnoj ili srednjoj školi a prethodno su završile diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički stručni studij, odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem su stekle najmanje 180 ECTS bodova.

U studijski program se mogu upisati osobe koje se po odredbama Zakona mogu zaposliti na poslovima nastavnika informatike u osnovnoj i srednjoj školi i osobe koje se mogu zaposliti na poslovima nastavnika onih predmeta za koje ne postoje studijski programi nastavničkog usmjerenja - na primjer za predmete iz područja ekonomije, prava, veterine, arhitekture, građevine, elektrotehnike, i sl.

S obzirom da prema odluci Odbora za upravljanje kvalitetom Sveučilišta u Zagrebu programe za stjecanje pedagoških kompetencija nastavnika predmeta za koje postoje studijski programi nastavničkog usmjerenja mogu provoditi samo fakulteti koji izvode te studijske programe kao redovne (na primjer Prirodoslovno-matematički fakultet za nastavnike matematike, fizike, kemije, Filozofski fakultet za nastavnike jezika i sl.), ti se kandidati ne mogu upisati u ovaj program na Fakultetu organizacije i informatike.

S Likovnom akademijom u Zagrebu potpisan je sporazum o zajedničkom izvođenju programa, pa se polaznici sa završenim studijem na Likovnoj akademiji mogu upisati u ovaj program na Fakultetu organizacije i informatike.

Prijave

  Obrazac za prijavu

Za prijavu je potrebno popuniti Obrazac te ga zajedno s ostalom dokumentacijom propisanom natječajem poslati na pdsreferada@foi.unizg.hr.

Prijave za ciklus 2023. koji počinje u listopadu 2023. godine se primaju do 29. rujna 2023. godine 20. listopada 2023. sukladno objavljenom Natječaju.

KONTAKT

Voditeljica referade poslijediplomskog studija: Lea Friščić, mag. oec. (tel. 042/390-808 ili pdsreferada@foi.hr).

Upisi

Upisi se u pravilu vrše u drugoj polovini rujna. Rokovi se objavljuju na stranicama programa, a obavijesti o njima se šalju prijavljenim polaznicima.

U program se može upisati do 60 polaznika. Prijavi li se veći broj polaznika rang lista za upis se određuje prema sljedećim kriterijima*:

  • Pristupnici koji su zaposleni u sustavu obrazovanja kao predmetni nastavnici, imaju prvenstvo pred ostalim pristupnicima i kao takvi se svi rangiraju prije ostalih pristupnika. Između pristupnika koji su u sustavu obrazovanja, rang lista se, ako je potrebno, formira na način da se najprije rangiraju pristupnici koji su završili diplomski ili integrirani studij, zatim dodiplomski studij pa preddiplomski studij. Pristupnici koji su završili istu razinu studija rangiraju se prema prosjeku ocjena najviše završene razine studija.
  • Pristupnici koji nisu zaposleni u sustavu obrazovanja razvrstavaju se na rang listu nakon pristupnika koji su zaposleni u sustavu obrazovanja. Između pristupnika koji nisu zaposleni u sustavu obrazovanja, rang lista se formira na način da se najprije rangiraju pristupnici koji su završili diplomski ili integrirani studij, zatim dodiplomski studij pa preddiplomski studij. Pristupnici koji su završili istu razinu studija rangiraju se prema prosjeku ocjena najviše završene razine studija.

*Broj prijavljenih polaznika do sada nije prelazio odobrenu kvotu.

Cijena

Cijena programa je 1.000€ (7.534,50 HRK), a troškovi upisa 40€ (301,38 HRK).

Odlukom poslovodnog kolegija Fakulteta, polaznici programa PPDMO mogu nepoložene ispite i neodrađene obaveza bez novog plaćanja školarine realizirati zaključno do kraja sljedeće akademske godine (30. rujna). Ne uspiju li završiti u tom roku, pravo nastavka stječu plaćanjem troškova preostalih nepoloženih predmeta prema cijeni ECTS boda.