Skip to content Skip to navigation

Novosti

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti te jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje društvenih znanosti, polje ekonomija

 
24.06.2016, 11:11

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno nastavno zvanje  i radno mjesto redovitog profesora – trajno zvanje za područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti, za grupu predmeta vezanih uz biometriju i sigurnost interneta i državne i upravne informacijske sustave na Katedri za razvoj informacijskih sustava.

 
25.05.2016, 15:51

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za radno mjesto -  Položaj I. vrste – voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj referade za poslijediplomski studij – 1 IZVRŠITELJ na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću sklapanju ugovora o radu na neodređeno vrijeme.

 
16.05.2016, 15:57

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-3877 Internet stvari – okvir interoperabilnosti.

 
04.05.2016, 16:09

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja na određeno vrijeme, za razdoblje trajanja projekta IP-2014-09-7854 Razvoj metodološkog okvira za strateško odlučivanje u visokom obrazovanju – primjer implementacija otvorenog učenja i učenja na daljinu.

 
04.05.2016, 16:05

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za dva nastavnika u znanstveno nastavno zvanje i radno mjesto docenta za područje društvenih znanosti i izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti.

 
29.04.2016, 11:12

Fakultet organizacije i informatike objavljuje poništenje dijela Natječaja za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta (m/ž) za područje prirodnih znanosti, polje matematika znanosti za grupu predmeta vezanih uz matematiku na Katedri za kvantitativne metode (do povratka privremeno nenazočne djelatnice)

 
29.04.2016, 11:07

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (do 30. rujna 2017. godine), u punom radnom vremenu na Projektu  Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Uspostavni istraživački projekti“ (Projekt Large-Scale Multi-Agent Modeling of Massively On-Line Role-Playing Games – ModelMMORPG).

 
28.04.2016, 13:00

Fakultet organizacije i informatike objavljuje Poništenje natječaja za izbor suradnika u suradničko zvanje i radno mjesto poslijedoktoranda iz područja društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (do 30. rujna 2017. godine), u punom radnom vremenu na Projektu  Hrvatske zaklade za znanost po natječaju „Uspostavni istraživački projekti“ (Projekt Large-Scale Multi-Agent Modeling of Massively On-Line Role-Playing Games – ModelMMORPG).

 
28.04.2016, 12:42

Fakultet organizacije i informatike raspisuje Natječaj za izbor jednog suradnika u suradničkom zvanju i radno mjesto asistenta za područje tehničkih znanosti, polje računarstvo ili područje društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti za grupu predmeta vezanih uz mreže računala, arhitekturu računala i operacijske sustave na Katedri za informatičke tehnologije i računarstvo.

 
04.03.2016, 16:13

Stranice