Skip to content Skip to navigation

Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih

Objavljeno: 14.07.2020

Poštovane studentice i studenti, svjesni činjenice da je ova akademska godina bila iznimno zahtjevna i stresna zbog epidemiološke situacije, ali i potresa u Zagrebu te da ste se morali vrlo brzo prilagoditi novonastaloj situaciji, usvojiti nove oblike odvijanja nastave, ograničene resurse, a mnogi se suočiti i s neizvjesnošću oko daljnjega studiranja što je itekako utjecalo na mentalno zdravlje studenata, u nastavku vam donosimo korisne materijale za zaštitu mentalnog zdravlja koje je pripremilo Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba.

Grad Zagreb je 5. svibnja ove godine osnovao Povjerenstvo za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih Grada Zagreba, koje je u svoj program uključilo i poseban dio namijenjen studentskoj populaciji. Sveučilište u Zagrebu je podržalo ove aktivnosti na dobrobit svih studenata, pa tako i studenata Fakulteta organizacije i informatike.

UVODNO PISMO POVJERENSTVA

BRIGA O SEBI

PRIRUČNIK 'RADIM NA SEBI'

PRILAGODBA NA STUDENTSKI ŽIVOT I AKADEMSKE OBAVEZE

STRES I ANKSIOZNOST

DEPRESIJA

POREMEĆAJI HRANJENJA

ADHD

OVISNOSTI

UPITNICI

LITERATURA

GLORIJA PRIČA IX - PRIČA O PRIJATELJSTVU

POPIS KONTAKATA I APLIKACIJA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Za psihološku podršku za studente možete se javiti i Uredu za studente s invaliditetom i psiholigijsko savjetovaliste FOI-ja.

KONTAKT:

psihologinja Violeta Vidaček Hainš

+385 91 3390 839
Skype: violetavh1