Skip to content Skip to navigation

Usavršavanje u području javne nabave (30. lipnja 2021. godine)

Objavljeno: 11.05.2021

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu dana 30. lipnja 2021. godine organizira dva poludnevna usavršavanja u području javne nabave.

Usavršavanje u području javne nabave, odobreno od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, održat će se dana 30. lipnja 2021. godine u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Pavlinska 2. Usavršavanje je podijeljeno na dva poludnevna usavršavanja, pri čemu svako nosi po četiri boda potrebna za održavanje certifikata.

Teme koje će biti prezentirane u sklopu programa usavršavanja su:

1. Tehnička i stručna sposobnost u postupcima javne nabave roba, radova i usluga, kreiranje i pregledavanje ESPD obrasca – predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski (Angela d.o.o.)

Termin: 08:30 - 11:45

2. Prethodno sudjelovanje potencijalnih ponuditelja u pripremi postupka javne nabave kod izrade uvjeta tehničke i stručne sposobnosti i troškovnika – predavačica: Mirjana Čusek-Slunjski (Angela d.o.o.)

Termin: 13:00 - 16:15

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći na sljedećoj poveznici