Skip to content Skip to navigation

Prijave - javna nabava

FOI je ovlašteni nositelj Programa izobrazbe u području javne nabave. Završetkom programa stječe se Potvrda o završenom specijalističkom programu.

Prijave na program izobrazbe iz JN

Ako ste zainteresirani za pohađanje programa izobrazbe u području javne nabave, opis programa možete preuzeti ovdje.

Izvođenje novog ciklusa: 26.02.2021. - 20.03.2021.

U slučaju da se za edukaciju ne prijavi dovoljan broj polaznika edukacija se odgađa za sljedeći ciklus. Minimalan broj polaznika potreban da bi se edukacija održala je osam. Po prijavi dobiva se redni broj prijave. U slučaju da se zaprimi više prijava od dozvoljenog limita polaznici će se uvrštavati u program redoslijedom zaprimanja uplata.

  Dopis s opisom programa
  Prijavnica

Prijave na redovito usavršavanje iz JN

Ako ste zainteresirani za pohađanje usavršavanja u području javne nabave, opis programa možete preuzeti ovdje.

Usavršavanja:

  • Izmjene u planu nabave i registru ugovora od 1. siječnja 2021. godine te provođenje postupaka jednostavne nabave u sklopu EU projekata - 26.03.2021. (4 nastavna sata)
  • Javna nabava u projektima EU fondova iz perspektive ex-post kontrole i financijskih korekcija – 26.03.2021. (4 nastavna sata)

Prijave zatvorene radi ograničenog broja polaznika.

  Dopis s opisom programa
  Prijavnica

Radionice

Ukoliko ste zainteresirani molimo da se ispunjavanjem Upitnika predbilježite za dobivanje obavijesti i sudjelovanje u radionicama.