Skip to content Skip to navigation

Usavršavanje u području javne nabave (26. ožujka 2021. godine)

Objavljeno: 16.02.2021

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, dana 26. ožujka 2021. godine organizira dva poludnevna usavršavanja u području javne nabave.

Usavršavanje u području javne nabave, odobreno od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva I održivog razvoja, održat će se dana 26. ožujka 2021. godine u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Pavlinska 2. Usavršavanje je podijeljeno na dva poludnevna usavršavanja, pri čemu svako nosi po četiri boda potrebna za održavanje certifikata.

Teme koje će biti prezentirane u sklopu programa usavršavanja su: 
1. Izmjene u planu nabave i registru ugovora od 1. siječnja 2021. godine te provođenje postupaka jednostavne nabave u sklopu EU projekata – predavačica: Leonarda Tarandek (Leota d.o.o.)
Termin: 08:30 - 11:45
2. Javna nabava u projektima EU fondova iz perspektive ex-post kontrole i financijskih korekcija – predavač: Vedran Težak (SAFU)
Termin: 13:00 - 16:15

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći na stranici: https://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn/prijave