Skip to content Skip to navigation

Usavršavanje u području javne nabave (19. studenoga 2021. godine)

Objavljeno: 11.10.2021
novac i olovke

Fakultet organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu dana 19. studenoga 2021. godine organizira dva poludnevna usavršavanja u području javne nabave.

Usavršavanje u području javne nabave, odobreno od strane Uprave za politiku javne nabave pri Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, održat će se dana 19. studenoga 2021. godine u prostorijama Fakulteta organizacije i informatike, Varaždin, Pavlinska 2. Usavršavanje je podijeljeno na dva poludnevna usavršavanja, pri čemu svako nosi po četiri boda potrebna za održavanje certifikata.

Teme koje će biti prezentirane u sklopu programa usavršavanja su:

1. Ključne točke dokumentacija o nabavi – predavačica: Karmen Meić (Grad Varaždin)

Termin: 09:00 - 12:15

2. Postupak pregleda i ocjene ponude – predavačica: Karmen Meić (Grad Varaždin)

Termin: 13:00 - 16:15

Program i prijavnicu s uputama za prijavu možete naći na stranici: https://www.foi.unizg.hr/hr/studiji/czvu/izobrazba-jn/prijave