Skip to content Skip to navigation

U 85. godini preminuo profesor emeritus dr. sc. Ivan Lončar

Objavljeno: 22.08.2019

Obavještavamo vas da je dugogodišnji profesor Fakulteta organizacije i informatike, profesor emeritus dr. sc. Ivan Lončar preminuo u srijedu, 21. kolovoza 2019. u 85. godini života. Rad prof. dr. sc. Ivana Lončara sastavni je dio samog početka djelovanja Fakulteta organizacije i informatike, stoga je bio važan dio razvoja institucije i uspostave današnje Katedre za kvantitativne metode.

Ispraćaj profesora Lončara bit će u ponedjeljak, 26. kolovoza 2019. u 14:00 sati na groblju u Varaždinu.

Prof. emeritus dr. sc. Ivan Lončar

Profesor emeritus Ivan Lončar je rođen 25. ožujka 1935. u Gredi kraj Maruševca. Osnovnu školu je završio u Jurketincu, a gimnaziju 1955. godine u Varaždinu.  Na smjeru teorijske matematike Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1960. godine. Na istom je fakultetu 1967. godine prvo završio poslijediplomski magistarski studij,  a zatim i 1980. godine obranio doktorsku disertaciju naslova "Inverzni limesi za prostore koji poopćuju kompaktne prostore".

Po završetku studija, dvije je godine radio kao učitelj u osnovnoj školi u Maruševcu, a nakon odsluženja vojnog roka 1962. godine, zaposlio se na Tehničkoj školi u Varaždinu. Od 1964. do 1972. godine radio je na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu u statusu profesora više škole. U istom je statusu radio na Višoj ekonomskoj školi u Varaždinu od 1972. do 1975. godine, a njenim prerastanjem u Fakultet organizacije i informatike izabran je 1975. godine u zvanje predavača, a potom i u zvanje višeg predavača. Godine 1981. izabran je za docenta na Fakultetu organizacije i informatike, a akademske godine 1982./83. je obnašao dužnost prodekana FOI-ja. U znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora izabran je 1986. godine, a u zvanje redovitog profesora 1991. godine. 1995. godine izabran i za dekana Fakulteta organizacije i informatike, no unatoč gotovo jednoglasnoj potpori zaposlenika FOI-ja, stjecanjem okolnosti nije preuzeo tu funkciju. Umirovljen je 2004. godine, a u zvanje profesora emeritusa Sveučilišta u Zagrebu izabran je 2006. godine.

Profesor emeritus Ivan Lončar je autor više od 90 znanstvenih radova iz područja topologije objavljenih u domaćim i inozemnim znanstvenim časopisima. Uz znanstvene radove, autor je i tridesetak stručnih radova te desetak udžbenika. Za svoj doprinos razvoju visokog obrazovanja i znanosti u lokalnoj zajednici i šire te vrijedne rezultate u znanstveno-nastavnom radu u području matematičkih znanosti, nagrađen je nagradom grada Varaždina za 2004. godinu.

Profesor emeritus Ivan Lončar ostavio je dubok trag u razvojnom putu FOI-ja koji je za njegovog profesionalnog vijeka od visokoškolske ustanove lokalnog značaja postao globalno prepoznatljiva institucija. Visoki etički i profesionalni standardi kojih se držao i koje je očekivao od svojih suradnika trajne su vrijednosti i orijentir na putu kojim ide FOI.