Skip to content Skip to navigation

IN MEMORIAM - doc. dr. sc. Stjepo Vojvoda (1938. - 2023.)

Objavljeno: 05.09.2023

S velikom tugom javljamo da je s navršenih 85 godina života preminuo doc. dr. sc. Stjepo Vojvoda, koji je od 1976. godine do umirovljenja radio kao viši predavač i docent za engleski jezik na Fakultetu organizacije i informatike u Varaždinu.

Doc. dr. sc. Stjepo Vojvoda rođen je 1938. u Mrčevu kod Dubrovnika. Osnovnu školu završio je na otoku Lopudu 1948., nižu gimnaziju u Grudi (Konavli) 1951., a učiteljsku školu u Dubrovniku 1956. godine. Od 1956. do 1959. radio je kao učitelj u Vitaljini (Konavli) i Goveđarima (otok Mljet).

Godine 1959. kao redoviti student upisao se na Grupu za engleski jezik i književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirao 1963. godine i stekao stručni naziv profesora engleskog jezika i književnosti.

Od 1964. do 1968. radio je kao profesor srednje škole na Pedagoškoj akademiji u Nikšiću. Akademsku 1966./67. godinu proveo je kao stipendist Britanskog savjeta na specijalizaciji iz engleskog jezika i lingvistike na Sveučilištu u Londonu. Godine 1968. obranio je magistarski rad pod naslovom  „Prevođenje srpskohrvatskog perfekta na engleski jezik“ na Filološkom fakultetu u Beogradu. Od rujna 1968. radio je kao profesor engleskog jezika na Osnovnoj školi „Ivan Gundulić“ u Dubrovniku. U rujnu 1968. izabran je za predavača više škole za engleski jezik na Pedagoškoj akademiji u Čakovcu. U zvanje profesora više škole izabran je 1970. godine te je od 1973. do 1976. godine radio kao profesor u Gimnaziji „Josip Slavenski“ u Čakovcu.

Od 1976. do odlaska u mirovinu 2004. zaposlen je na Fakultetu organizacije i informatike Sveučilišta u Zagrebu, najprije u zvanju višeg predavača za engleski jezik. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Gramatičko-semantički aspekti prevođenja hrvatskosrpskih imeničkih padeža bez prijedloga na engleski jezik“ obranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu 1979. godine, a u zvanje docenta biran je prvi puta 1980. godine.

Autor je udžbenika engleskog jezika struke namijenjenog studentima ekonomije, organizacije i informatike u izdanju Fakulteta organizacije i informatike (1982.). Pored bogatog pedagoškog rada, Stjepo Vojvoda također je bio urednik Zbornika radova Fakulteta (današnji Journal of Information and Organizational Sciences – JIOS) za 1982., 1998. i 1999. godinu, kao i član uredništva i autor brojnih u njemu objavljenih radova iz područja anglistike od osnutka tog znanstvenog časopisa Fakulteta. Jedan je od prvih autora u nas koji su se znanstveno bavili komparativnim istraživanjima gramatike i leksika engleskoga jezika struke u užem području informatike. Kao znanstvenik predano je radio i na prikupljanju i leksikografskoj obradi hrvatskog i engleskog informatičkog nazivlja.

Profesora i kolegu Vojvodu pamtit ćemo kao vedru, susretljivu i temperamentnu osobu široke humanističke naobrazbe, kao i vrsnog i pedantnog jezikoslovca te jezičnog pedagoga koji je svojim autoritetom i znanjem zasigurno pridonio afirmaciji nastave stranoga jezika struke na nefilološkim fakultetima u nas te, u to vrijeme, novog područja jezikoslovnih istraživanja na sjecištu lingvistike, informacijskih znanosti i jezika struke.

Posljednji ispraćaj kolege Stjepe Vojvode bio je u 1. rujna 2023. u Varaždinu.

Ovom prilikom izražavamo duboku sućut obitelji i prijateljima.