Skip to content Skip to navigation

Time 4 Science - Predavanje na temu "Odnosi s javnošću u visokom obrazovanju"

Objavljeno: 29.03.2018

U okviru projekta Time 4 Science u petak 06.04.2018. u 11:00 sati u Vijećnici Fakulteta, dr.sc. Mirela Holy održat će predavanje na temu "Odnosi s javnošću u visokom obrazovanju."

Visokoobrazovne institucije često zanemaruju komunikaciju prema ciljanim javnostima, poput medija, gospodarskih subjekata, drugih znanstvenih i visokoobrazovnih institucija u zemlji i svijetu, ali i uvjetno rečeno općoj javnosti korištenjem društvenih medija i društvenih mreža. Odnosi s javnošću u znanosti i visokom obrazovanju često u ozračju lobističkih aktivnosti i kriznog komuniciranja, ali, s druge strane, imaju i standardna obilježja komunikacije tijela javne vlasti. To ukazuje na nedovoljnu integriranost komunikacijskih aktivnosti sveučilišta u razvojne planove sveučilišta što može biti pokazatelj nedovoljne strateške usmjerenosti hrvatskih sveučilišta. U ovom se predavanju naglašava važnost proaktivne komunikacije kao alata za postizanje ciljeva visokoobrazovnih institucija.

O predavačici
 


Mirela Holy je magistrirala i doktorirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U stručnom, nastavnom i znanstvenom radu bavi se odnosima s javnošću. Predaje na VERN-u u Zagrebu, na studiju Upravljanje poslovnim komunikacijama.