Skip to content Skip to navigation

TIME 4 SCIENCE - predavanje Božidara Radenkovića

Objavljeno: 10.06.2019

Predavanje profesora Božidara Radenkovića s Fakulteta organizacionih nauka na temu "Predstavljanje IoT praktikuma i knjige Internet inteligentnih uređaja" održano je na FOI-ju u sklopu ciklusa predavanja Time 4 Science u petak, 14. lipnja 2019.

Udžbenik Internet inteligentnih uređaja, namenjen studentima, daje pregled teorijskih koncepata, tehnologija i metodoloških postupaka za razvoj i primenu interneta inteligentnih uređaja. Osim studentima, udžbenik koristi i onima koji se bave proučavanjem suvremenih infomacijskih tehnologija s teorijskog i praktičnog aspekta.

Više o temi možete pročitati ovdje.