Skip to content Skip to navigation

Time 4 Science - predavanje izv. prof. dr. sc. Zorice Bogdanović

U utorak 15. listopada 2019. s početkom u 12:00 sati, na Fakultetu organizacije i infromatike u Varaždinu (dvorani 2) će se održati predavanje izv. prof. dr. sc. Zorice Bogdanović na temu 'Metodologija znanstveno-istraživačkog rada u organizacijskim i informacijskim znanostima - tips & tricks'. Predavanje će biti održano u okviru projekta Time 4 Science.

 

O predavačici:

Profesorica Zorica Bogdanović radi na Fakultetu organizacionih nauka Sveučilišta u Beogradu. Pročelnica je Katedre za elektronsko poslovanje i voditeljica Centra za internet inteligentnih uređaja na FON-u. Tajnica je IEEE Computer chapter C16 i jedna od voditeljica seminara Računarske nauke i primenjena matematika koji zajednički organiziraju IEEE Computer chapter C16 i Matematički institut SANU. U znanstvenom radu bavi se elektronskim poslovanjem, internetskim tehnologijama, internetom inteligentnih uređaja, a predmete iz tih područja predaje na preddiplomskim, diplomskim, specijalističkim i doktorskim studijama FON-a. Autorica je više od dvadeset radova u vodećim međunarodnim časopisima, zatim većeg broja radova objavljenih na domaćim i međunarodnim konferencijama te nekoliko poglavlja objavljenih u domaćim i međunarodnim monografijama.

O predavanju:

Cilj ovog predavanja je ukazati na specifičnosti metodologije znanstveno-istraživačkog rada u organizacijskim i informacijskim znanostima. U predavanju će biti prikazane faze znanstveno-istraživačkog rada s pripadajućim metodama i alatima. Poseban cilj je pokazati specifičnosti procesa pripreme i objavljivanja radova u časopisima sa SCI liste. Predavanje je bazirano na višegodišnjem iskustvu nastavnika i suradnika Katedre za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka, koje se ogleda u više desetina objavljenih radova u časopisima s faktorom utjecaja kao i više od dvadeset obranjenih doktorata.

Predviđeno trajanje predavanja je 90 minuta.

Prijaviti se možete ovdje.