Skip to content Skip to navigation

Tim FOI-ja posjetio institucije iz domene e-obrazovanja u Vilniusu, Litva

Objavljeno: 05.07.2017

Tim FOI-ja koji sudjeluje u realizaciji projektnih aktivnosti na projektu e-Škole, u sastavu prof. Vjeran Strahonja, izv. prof. Ruben Picek, doc. Katarina Tomićić Pupek, dr. Martina Tomičić Furjan, doc. Igor Pihir i doc. Zlatko Stapić te prof. Neven Vrček, boravili su od 28.06. - 01.07. u radnom posjetu tvrtkama i institucijama koje se bave e-obrazovanjem u Vilniusu, Litva.

Cilj radnog posjeta je bio dobiti uvid u dobre prakse iz domene e-obrazovanja koje se primjenjuju u ovoj  baltičkoj državi koja je usporediva s Hrvatskom kako po ukupnoj populaciji i površini, tako i po razvijenosti ali i po broju učenika i škola.Tijekom boravka u Vilniusu projektni tim je održao 4 formalna i 1 neformalni sastanak. Neformalni sastanak održan je na Sveučiliuštu Mykolo Romerio, sa dr. Gintaré Žemaitaitiené, zamjenicom ravnatelja Instituta za komunikacije i prof. dr. Gintaras Aleknonis, ravnateljem spomenutog instituta. Zamjenica Žemaitaitiené je pomogla u organizaciji cjelokupnog posjeta.Ostali formalni sastanci su održani sa sljedećim organizacijama:

  • 29.06.2017. - Izdavačka kuća „Šviesa“. Uz ulogu izdavačke kuće koja se bavi tiskom materijala za osnovne i srednje škole, izdavačka kuća „Šviesa“ je prepoznala važnost koncepta digitalnog obrazovanja, te razvila vlastiti sustav za e-učenje koji sadrži e-materijale za vlastita ali i druga izdanja udžbenika za osnovne i srednje škole. Također imaju i proizvode e-Učionica i e-Dnevnik koji je pozicioniran kao treći najkorišteniji dnevnik u državi. Između ostalih, na sastanku su prisustvovali Tadas Pukas, voditelj odjela za digitalne proizvode, Agne Saylik, voditeljica digitalnih proizvoda i Šarunas Pikturna voditelj e-izdavaštva koji su održali prezentaciju pod nazivom „Eduka – Integrated Student Information System (SIS) and Learning Management System (LMS) solution for Schools“. Tim s FOI-ja održao je prezentaciju projekta e-Škole i Projekta B nakon čega je slijedila diskusija.
  • 29.06.2017. – „Švietimo Informaciniu Technologiju Centras“. Centrom za informacijske tehnologije u obrazovanju ravna dr. Vaino Brazdeikis. Centar je osnovalo litvansko Ministarstvo znanosti i obrazovanja sa svrhom da pomaže Ministarstvu implementirati i primijeniti informacijske i komunikacijske tehnologije kako bi znanstvenoj i nastavnoj zajednici osigurali potrebne, sigurne i ažurne podatke i informacije. Također, centar sudjeluje u kreiranju strategija i programa implementacije ICT-a u obrazovanju, ali i implementiranju ovih programa. Dr. Brazdeikis je održao prezentaciju pod nazivom „ICT in Education (LT)“ kojom je predstavio centar, ali i stanje infrastrukture u Litvi. Nakon prezentacije prof. Strahonje i Vrčeka uslijedila je konstruktivna rasprava.
  • 30.06.2017. - Kaunas University of Technology. Sastanak je održan sa dr. Gytisom Cibulskisom, voditeljem Centra za tehnologije e-učenja i Raimundasom Tuminauskasom voditeljem jedinice za mreže / LitNet-a. LitNet je pandan hrvatskog CarNet-a koji pruža infrastrukturu sveučilištima, istraživačkim mrežama, ali i, u manjoj mjeri, školama. Trenutno podržavaju više od 1000 škola, više od 5000 mail adresa, administriraju sustav za upravljanje identitetim te imaju više od 120 Moodle instanci na dva različita servera. Također se bave i educiranjem korisnika za korištenje infrastrukture te kreiranjem online kolegije za masovno udaljeno učenje (eng. MOOCs). Trenutno sudjeluju na H2020 projektu Up2University na temu proširenja okruženja za virtualno učenje kroz integraciju različitih alata, te omogućavanja učenja kroz projekte, društvenu interakciju te interakciju u stvarnom vremenu. Također su dio važnog konzorcija „Edina“ koji ima cilj izraditi okvir poslovnih procesa za module iz domene e-obrazovanja.
  • 30.06.2017. – Nacionalinis Švietimo Centras (NASC) – privatna izdavačka tvrtka koja između ostalog ima i drugi najpopularniji sustav za e-škole – Diaryium. Na sastanku su sudjelovali Rimvydas Jančiauskas, CTO i voditelj marketinga i Giedrius Rakauskas, osnivač i član upravnog odbora. Tvrtka je specijalizirana za obrazovne tehnologije i pruža usluge i proizvode od 2009. godine. Diaryium je edukacijska društvena mreža i predstavlja najvažniji proizvod tvrtke koji sadrži module kao što su e-Library, e-Lockers, e-Canteen, e-Card System, ali i podsustave koji služe sigurnosti (Entrance control, Security Cameras, Child GPS tracking). Sustav također integrira druge javne servise i module uključujući registar nastavnika, registar učenika te sustav plaća, izvješća i prijava pri upisu u škole. Sustav ima i mobilnu aplikaciju koju mogu koristiti roditelji. Tvrtka trenutno pruža usluge u više od 730 obrazovnih ustanova, a izdali su više od 45000 elektroničkih učeničkih iskaznica. Nakon prezentacije svrhe i ciljeva projekta e-Škole diskutiralo se o brojnim temama budući da su djelatnost i iskustvo NASC-a blisko povezani sa potrebama projekta e-Škole i aktivnostima članova projektnog tima s FOI-ja.

Putovanje u Vilnius i sastanci sa spomenutim institucijama omogućili su projektnom timu uvid u praksu, infrastrukturu, tehnologije i ostale aspekta sustava e-obrazovanja u ovoj zemlji.